Tag Archives: Strandskydd

Strandskyddet förbjuder bastuflotte

Statens jakt på landsbygdsbefolkningen fortsätter att kräva sina offer. På grund av strandskyddsregler, vilka i praktiken inte gör någon nytta för varken folk eller mångfald, förbuds förtöjningen av en bastuflotte i Österåkers komun. En dom från hösten 2018 i mark- och miljööverdomstolen (MöD) slår fast att äger du en bastuflotte så omfattas den av strandskyddsreglerna […]