Arkiv: Uncategorized

Kallelse Riksstämma

Kallelse till Rikskonferens för Naturbrukarna Sverige 2016-06-28   Bäste medlem i Naturbrukarna Sverige! Härmed inbjuds ordinarie medlem till Naturbrukarna Sveriges riksstämma som hålls vartannat år före juni månads utgång, dock tidigast den 20 maj. Denna första stämma någonsin hålls tisdagen den 28 juni klockan 10:30 i Örebroregionen. Exakt plats meddelas senare. Mötet beräknas vara avslutat senast […]

Läs ett kapitel ur ”Växer blåbär i skogen?”

Vi har släppt ett kapitel ur boken. Från boken: Ann Littorin, i dag 82 år gammal, har alltid gjort saker efter eget huvud. På sjuttiotalet kämpade hon mot skogsgiftet hormoslyr som ”gubbarna” på Skogsvårdsstyrelsen ville att de skulle spruta från flygplan över gårdens skogar. När de krävde att hon skulle hugga ner ett stycke oekonomisk ”skräpskog” med […]

Öppet brev till Näringsminister Damberg

  Bäste minister Damberg Vi har tidigare haft kontakt med Näringsdepartementet. Då med enhetschefen för skog och miljö med anledning av miljömål Levande skogar (FU15, Diarienr: 2013/3340). Anledningen var att FU15 enligt oss och många remissinstanser var så pass undermåligt att det svårligen kan vara ett material lämpligt att bygga framtida skogspolitik utifrån. Tyvärr så […]

Avverkningsavgift på skog – så kommer det gå till!

Jag har i omgångar flaggat för att skogsbruk snart kommer att straffbeskattas, en avverkningsavgift. Bakgrund Sen mitten på november 2014 har allt oftare skogsbruk beskrivits som miljöfarlig verksamhet. Verksamhet som inte betalar sina egna miljöstörningskostnader. På fullaste allvar anser stockholmare som exempelvis miljömålsberedningens ordförande, Anders Wijkman, att skogsbruk är miljöfarlig verksamhet. Själv anser jag att skogsbruk […]

Tomma burar

Natten till den 4 augusti stal ett antal personer några grisar för att stoppa det dödliga våldet mot djuren. De gjorde sig bland annat skyldig till olaga intrång och stöld i ett grisstall eller som de själva uttrycker det, en djurfabrik. För oss, Naturbrukarna Sverige som driver linjen att den framkomliga hållbara vägen för nuvarande […]

Ät mer svenskt kött, för miljöns skull!

En svensk köttskatt är lättsinnigt och vi förordar snarare ”köttstöd” till köttproducenterna, landets verkliga miljöarbetare. Vi behöver fler kor och fler bönder i landet för miljöns skull, inte tvärt om. Köttskatt är en ideologisk driven fråga från en förvirrad miljörörelse som har förklätts till ett populistisk miljöpolitisk slagträ. En politik som regeringen på fullt allvar […]

Fransmän, orsaken till rödlistade svenska småfåglar

Vad är orsaken till att svenska ortolansparvar är en av Sveriges mest hotade fåglar? Sannolikt är orsaken inte habitatförstörelse som ett resultat av det moderna svenska jordbruket eller utsläpp av miljögifter. Orsaken är glupska fransmän. Enligt en ny studie uppger dn.se att orsaken är att sparvarna ofta hamnar på det franska deliciösa middagsbordet. Misstankar har […]

Den nya klasskampen

”Ett mycket tänkvärd debattinlägg av journalisten och grundaren av Tankesmedjan Ida Margaretha Runvik Wickberg” Nu är det dukat för nästa. Som företagare på landsbygden vet man inte när nästa dolkstöt kommer, man vet bara att den kommer. Nu är det färdigdukat igen. Nu kan regeringspartierna bara gå vidare, inget stoppar dem, bl a på grund av Decemberöverenskommelsen. […]

Miljömål Levande skogar

Hej! Med 30 minuter till godo lämnade föreningen in ett remissyttrande till Skogsstyrelsen för miljömålet Levande skogar. Skogsstyrelsens remiss hittar du på denna länk Vårt remissvar hittar du här:  Remiss_LevandeSkog   Andras remissyttrande: Vi har även samlat några andras svar på remissen här så att den som vill fördjupa sig i ämnet lite enklare kan […]

Romson, en fråga om rikes säkerhet?

”Det kan vålla fara för rikets säkerhet om den begärda e-posten röjs” Vi som brukar naturen är beroende av att de som är satta att serva oss sköter sig. För att vi ska kunna kontrollera att de sköter sig har vi bland annat offentlighetsprincipen. Fungerar den, tveksamt. Detta har hänt. Statsrådet tillika miljöminister och vice […]