Arkiv: Uncategorized

Ge naturen rättigheter!

Jag var igår på Framtidsveckan i Örebro län och lyssnade på Pella Thiel och Henrik Hallgren från End Ecocide Sweden & Lodyn.  – Vilka effekter märker du av att naturen i dag inte har rättigheter? De som arrangarar Framtidsveckan i Örebro län är nätverket Regional Omställning i Samverkan, ROS. I nätverket ingår.  Hela Sverige ska Leva Länsbygderådet Örebro läns bildningsförbund […]

Nå regeringen hur går det?

Tänker ni utreda Artskyddsförordningen eller inte? Av: ordförande Axdorff Två av era generaldirektörer har begärt att förordningen ska utredas, ni är svaret skyldiga. Som alla nog vet vid det här laget har vi en svensk artskyddsförordning som godtyckligt stoppar skogsbruket i hela landet. Tjänstemännen på Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen använder sig av en handbok som de själva tagit […]

Ett enkelspårigt bevarande

Skogsskyddspolitiken har reducerats till enkelspårigt bevarande genom konservering. Det är dags att tänka om, och inse att naturvärden i skogen både kan skapas och ödeläggas på mycket kort tid. Av journalisten och debattören Pierre Kjellin. Personer från någon miljöorganisation eller Skogsstyrelsen inventerar ett avverkningsanmält skogsbestånd, hittar signalarter eller identifierar andra värden som gör att myndigheterna […]

Skidspåret uppsagt i Jämtland!

Vi har tidigare skrivit om markägaren i Jämtland som inte får avverka sin skog, på grund av att han upplåtit mark för ett skidspår och att det dessutom sägs finnas unika svampar där. När vi idag talar med markägaren säger han att avtalet om skidspår över hans mark muntligen blev uppsagt i onsdags. Att vara […]

En lag grundad på myter

Att bruka naturen handlar även om viltbruk,  något som ofta glöms bort. Läs här vad Göran Adielsson, ordförande i Viltmästareförbundet, anser om det nya lagförslag som är under uppsegling. Han anser bland annat att lagförslaget inte är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och att dess effekter kommer att vara kontraproduktiva, destruktiva och byråkratiskapande.    […]

Utstuderad ondska

Vad gör du i sommar? Jag ägnar jag mig år att läsa. Tyvärr inte däckare om lustmord på oskyldiga, men inte lång där ifrån. Jag läser olika typer av utredningsmaterial, propositioner och remisser. Dessa lämnas ut precis innan sommaren vilket innebär att ska man hinna lässa och reagera så är sommaren tyvärr förstörd. Att verka […]

Därför ifrågasätter skogsutredaren äganderätten

Att den statliga utredaren Charlotta Riberdahl ifrågasatte privat ägande under en konferens i Almedalen beror på att det ingår i det uppdrag hon har fått. Nu måste fokus genast flyttas till beställaren, minister Bucht, som även bär  ansvar för de hårt kritiserade ledamöterna i skogsstyrelsens styrelse. I slutet av den beställning som landsbygdsminister Bucht har […]

Kråkfågel stoppar avverkning norr om Dalälven

Nu är det fastslaget. Artskyddsförordningen stoppar effektivt människor från att bruka naturen så som de gjort i generationer. Beslutet om att stoppa avverkningarna är det egendomliga kvittot på vad de folkvalda menar när de säger, äganderätten är helig men vi vill begränsa rätten att bruka skogen. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen förbjuder avverkningar på fem skogsfastigheter i Gävleborg. […]

Bävern frågar inte om lov

Läs om de tanker som Wendelin Müller-Wille har kring naturen och människors syn och förhållande till den samma.    För mig är ”natur” den värld vi lever i ur ett evolutionärt perspektiv. Den är inte i ett statiskt eller stabilt tillstånd. Jorden, vår omvärld har påverkats och kommer att påverkas även i framtiden av bl.a. kontinentalförskjutningar, klimatförändringar och […]