Arkiv: Uncategorized

Johan Hultberg (M) uppmärksammar vårt arbete

Det handlar om att tillgodose väsentliga samhällsintressen på bekostnad av den som brukar och äger sin mark. Naturbrukarna publicerade på Altinget.se en mycket välläst debattartikel om hur nya utslag i två nya domar av Mark- och miljödomstolen vilka stoppar all nybyggnation på jordbruksmark. I en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M) till miljöminister Skog (MP) […]

Nyhet: generellt byggförbud utanför planlagd mark

Att bygga hus på sin egen jordbruksmark är inte längre lagligt. Detta efter ett antal domar i Miljööverdomstolen. Går det att bruka marken för någon typ av lantbruk menar domstolen att du är förpassad till att göra så. Återigen ser vi ett egendomligt bevis på att miljödomstolarna tar över ägandet och brukandet samtidigt som politikerna […]

Sossarna föreslår ” jordskatt”

Socialdemokraterna har kongress snart. Under denna går man fram med olika motioner. I ett av dessa föreslås det en skatt på skogsmark. Förslaget ligger på mellan 50 till 100 kronor per hektar och år. Pengarna ska tillfalla kommunen. Man menar att det är en liten avgift eftersom det bara motsvarar ca 1-2 promille av taxeringsvärdet. […]

Bioekonomi – på svensk råvara?

Bioekonomin, framtidens revolutionerade ekonomi som alla talar om. Den som ska lyfta fram Sverige som en välfärdsstat, den som ska ta landet ur fossilberoendet, den som vi naturbrukare hoppas ska kasta nytt ljus på råvaruproducenterna. Kommer den bygga på inhemsk råvara? Det är lätt att glömma bort att det handlar om två frågor. Den ena frågan […]

Miljövidriga Stockholm

Utsläppen av växthusgaser redovisades nyligen för första gången länsvis. Det är bra för den som vill jämföra. Uppgifterna bygger på siffror från SCB och behandlar regionala miljöräkenskaper per län. Skillnaderna mellan länen är mycket stora. Det diagram som kablas ut är detta. Miljövänligaste är…  ”trumvirvel” … Stockholm och sämst är Gotland. Den för storstaden fördelaktiga grafen […]

Vindkraften och rennäringen

Det är inte alltid så enkelt att bidra till den gröna ekonomin. Många markägare har själva byggt vindkraftverk på sin mark eller låtit arrendera ut mark till annan för ändamålet. I renbetesland har kostnaden för vindkraftsetablering ökat en hel del. Detta enligt en dom (Mål nr M 208-06) från mark- och miljödomstolen. Enligt domen ska […]

Att betala för en oönskad tjänst

Herr Häkkinen har enligt andra ett sommarställe, själv kallar han det för ett ödetorp.   Jag läser många domar i olika typer av miljömål. Domen som detta handlar om har inte direkt med ”naturbruk” att göra men ändå är principen av intresse. Ska man som fastighetsägare behöva betala för en tjänst man inte är intresserad […]

UPPDATERAD: Alla kommer kunna överklaga en skogsavverkning

Det har idag varit utfrågning av statsråden. En av dem som fick svara på frågor var minister Bucht. Det duggar tätt med dumheterna från såväl regeringen som riksdagen nu. Den 18 oktober påpekade vi att det i budgetproppen fanns med en skrivning vars innebörd är att alla ska kunna överklaga en slutavverkning. Detta uppmärksammade sen Eskil […]

Staten har övertagit baggböleri som metod

Men när Jokkmokks kommun håller på att utarmas genom omåttlig reservatsbildning måste vi reagera. Detta är ett inlägg från Anders Mattsson, ordförande Jokkmokks Allmänning och Christian Rimpi, förvaltare av Jokkmokks Allmänning. Vi har ett gemensamt ansvar att skydda värdefulla skogar för att säkra mångfalden. Jokkmokks Allmänning med 900 delägare tar det ansvaret. Vi avsätter frivilligt 14 procent […]