Arkiv: Uncategorized

Jakt är en äganderättsfråga

Det som oavkortat kan ge största negativ effekt på prisbilden för en jordbruksfastighet är inskränkningar i jakträtten. Därmed är frågan om jakt en av de absolut största äganderättsfrågorna. Inget mindre än så. Den rovdjurspolitik som svenska regeringar ägnat sig åt har inneburit att de stora vargpopulationerna blivit ett så stort ingrepp i den enskildes äganderätt […]

Skogsstyrelsen & Jordbruksverket flyttar – till BETONGHUS!

  Både Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping ska byta lokaler. De ska flytta till ett helt nybyggt BETONGHUS! Naturligtvis ska åtminstone de gröna näringarnas myndigheter husera i ett hus med trästomme! En råvara som svenska strävsamma lantbrukare levererar. I stället väljer de att stödja ett  konkurrerande material inom byggsektorn. Dessutom: Hus med trästomme inte är dyrare […]

Uppror på Skogsstyrelsen

Fem tjänstemän på Skogsstyrelsen vägrar att ta order från sin högste chef, generaldirektör Herman Sundqvist, i frågan om nyckelbiotopsinventeringen i norra Sverige.   Inom myndigheten har den infekterade frågan om nyckelbiotopsinventering nu nått nya nästan komiska höjder. Fem experter inom Skogsstyrelsen har författat ett brev till Skogsstyrelsens egen styrelse och beklagat sig. Brevet är daterat […]

Alltid kollektivet framför individen

Skogsägare lurade på 26 miljoner av sin egen kommun Google ska eventuellt bygga en stor datacentral i Avesta. Kommunen köpte därför in flera marker billigt, bildade en ny fastighet och sålde med stor vinst. Nästan alla är vinnare…   För att kunna bygga datacentralen behövdes mark som Avesta kommun inte ägde. Åtta markägare kontaktades och genom köp och […]

ESSÄ: Varg och skarv är mest politik

Debatten om varg och skarv handlar väldigt lite om biologi eller ekologi, men desto mera om politik. Politik i sin tur handlar om olika åsikter där det egentligen inte finns något rätt eller fel. Kloka ord av Mattias Kanckos, naturföretagare från Finland. Detta är den tredje och sista essen av debattören för denna gång. Artikeln […]

ESSÄ: Om ovanligt vanliga ovanliga arter

För snart 20 år sedan fick jag mitt första jobb som blivande biolog. En av arbetsuppgifterna var att inventera flygekorre för min dåvarande arbetsgivare i Larsmo kommun i Finland. Arbetsuppgiften var extremt intressant och givande, men arbetsglädjen grusades av de dystra framtidsutsikterna vi utgick från att flygekorren hade. Oron var helt onödig visade diet sig. […]

Naturen är alltid i obalans

I mitt arbete träffar jag många olika människor, och oftast handlar diskussionerna av förståeliga skäl om naturen. Ett påstående som jag allt oftare hör är att naturen är i obalans. Även medierna för ofta fram detta under kryddade nyhetsrubriker. Faktum är att de har helt rätt, men samtidigt så fel. Kloka ord av Mattias Kanckos, […]

Förbud för villor på jordbruksmark

Naturbrukarna uppmärksammade två mycket otrevliga domar i Mark- och Miljööverdomstolen som i praktiken förbjuder all privat byggnation på egen jordbruksmark. Domarna säger att om det går att bruka marken för någon typ av lantbruk är du är förpassad till att göra så. Att bygga hus på egen jordbruksmark är förbjudet. Återigen ser vi ett egendomligt bevis […]

Aktivisters Facebook = Myndighetens nya JobbTorg

På måndag morgon publicerade en tjänsteman som jobbar på enheten för miljöövervakning på den statliga myndigheten Hav- och Vattenmyndigheten en av myndighetens egna jobb-annonser på Älvräddarnas Facebooksida.  Den avdelning som tjänstemannen jobbar på söker en utredare med inriktning mot vattenverksamheter. Man söker en ny arbetskollega och hälsar Christer Borg, Älvräddarnas ordförande, välkommen. Föreningen Älvräddarna har gjort sig kända […]

Myndigheter, en del av miljöaktivismen

Förr var bilden av tjänstemän på myndigheter personer som var försiktiga med andras pengar, de var ansvarsfulla och lät sig inte manipuleras. De jobbade på dagen och var lediga på kvällen. Idag är bilden på tjänstemannen en helt annan. Jobb och fritid är mer eller mindre samma sak. Andras pengar finns i överflöd och kan […]