Arkiv: Kloka ord

Naturen ska inte sparas i ett museum

Den grundläggande förståelsen för svensk natur och hur dess mångfald bevaras saknas hos regeringen, som vill satsa pengar på naturreservat men samtidigt straffbeskatta bönderna. Många landsortstidningar har mycket vassa ledarskribenter vars alster förtjänar att läsas av en bredare krets. Den 24 oktober publicerades en sådan i ÖP skriven av Hanna Björklund. Vi har här låtit publicera […]

Skogen – en åker att bråka om

  Detta är en sammanfattande text från den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. Texten baseras i sin tur på en läsvärd essä ”Odling av träd eller nyttjande av natur? Tankar kring skogsbrukets ställning inom markanvändningen, Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2014” och är författad av docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet Ola Lindroos samt Camilla Sandström, docent vid Umeå Universitet. […]

Tröskelvärdet 20 procent – ett missförstånd?

”Vi vet i dag att många arter har ett tröskelvärde vid 20 procent. Försvinner mer än 20 procent av deras miljö så ökar risken dramatiskt för att de ska försvinna. Därför måste vi skydda minst 20 procent av skogen”. Ja, ungefär så sade en representant från Naturskyddsföreningen SNF vid en skogsexkursion. Men kanske baseras det bara […]

Varför vi älskar att hata kalhyggen

Det slår aldrig fel. Vem man än tar med sig till ett kalhygge, som inte är del av skogsnäringen, kommer förr eller senare att säga: varför måste det se så förstört och skövlat ut? Så får man börja med att förklara att naturen inte kan ”gå sönder”. En skog kan aldrig bli ”trasig”. Det finns […]

Almedalen, naturbrukarna och förorenarna!

Hemkommen från politikerveckan i Almedalen är det mycket att reflektera över. En sak är mycket tydligt. Vi i föreningen har två synnerligen viktiga saker att hjälpas åt med. Det ena är att vi fort behöver bli fler medlemmar, det andra är att vi lika fort behöver mer pengar. Anledningen är enkel. De finns stora sammanslutningar […]

En mänsklig egenhet

Egna upplevelser och erfarenheter spelar stor roll för vad vi tycker, tänker och värderar. Må det sedan handla om jakt, djurhållning, skola eller natur. När allt färre har en direkt anknytning till landsbygden påverkar detta också hur samhället i stort ser på landsbygdens utveckling. Per Ljung vid Umeå Universitet konstaterar i sin avhandling att svenskens […]

Att debattera kontinuitetsskogsbruk

Det herostratiska ligger i undermålig research och minst sagt grund analysförmåga. Debatten har bland annat resulterat i ett av dagens modeord – ­”kontinuitetsskogsbruk”. Ordet används av många i ­skogsdebatten, ­också av företrädare för näringen. Det är som om den sekelgamla debatten om skogsbruksmetoder klivit upp ur familjegraven och spatserar runt på redaktionerna eller sitter med vid köksborden. […]

Urbanisering, okunskap och demokrati

I förlängningen är det inte bra om de som bor på landsbygden känner att de inte kan påverka sin egen vardag. Inflyttningen till Stockholm lär motsvara ett par fulla SL-bussar om dagen. Varje dag, hela året. Och många av dem som flyttar till storstaden kommer från landsbygden eller har tydlig förankring i landsbygden. Denna inflyttning […]

Matchen om verklighetsbilden

Rädda inte de svenska skogarna! De behöver nämligen inte räddas. De tas tryggt omhand av sina ägare och brukare på bästa möjliga sätt. Sveriges skogslandskap är fantastisk. De flesta skogsbrukare kan säkert skriva under på att deras verklighetsbild inte stämmer överens med många andras verklighetsbild över skogstillståndet i landet. Det är ett allvarligt problem när två uppfattningar […]

Gamal naturvård, ny verklighet

Om framtidens skog råder många osäkerheter. Något vi kan säga med säkerhet är att många fler kommer att kräva mycket mer av skogen när det är dags för dagens ungskogar att avverkas.  Vi kommer då att ha ett jordklot med nio miljarder människor. Människor som strävar efter att ha en god materiell välfärd. Det kommer […]