Arkiv: Kloka ord

ESSÄ: Varg och skarv är mest politik

Debatten om varg och skarv handlar väldigt lite om biologi eller ekologi, men desto mera om politik. Politik i sin tur handlar om olika åsikter där det egentligen inte finns något rätt eller fel. Kloka ord av Mattias Kanckos, naturföretagare från Finland. Detta är den tredje och sista essen av debattören för denna gång. Artikeln […]

ESSÄ: Om ovanligt vanliga ovanliga arter

För snart 20 år sedan fick jag mitt första jobb som blivande biolog. En av arbetsuppgifterna var att inventera flygekorre för min dåvarande arbetsgivare i Larsmo kommun i Finland. Arbetsuppgiften var extremt intressant och givande, men arbetsglädjen grusades av de dystra framtidsutsikterna vi utgick från att flygekorren hade. Oron var helt onödig visade diet sig. […]

Naturen är alltid i obalans

I mitt arbete träffar jag många olika människor, och oftast handlar diskussionerna av förståeliga skäl om naturen. Ett påstående som jag allt oftare hör är att naturen är i obalans. Även medierna för ofta fram detta under kryddade nyhetsrubriker. Faktum är att de har helt rätt, men samtidigt så fel. Kloka ord av Mattias Kanckos, […]

Staten har övertagit baggböleri som metod

Men när Jokkmokks kommun håller på att utarmas genom omåttlig reservatsbildning måste vi reagera. Detta är ett inlägg från Anders Mattsson, ordförande Jokkmokks Allmänning och Christian Rimpi, förvaltare av Jokkmokks Allmänning. Vi har ett gemensamt ansvar att skydda värdefulla skogar för att säkra mångfalden. Jokkmokks Allmänning med 900 delägare tar det ansvaret. Vi avsätter frivilligt 14 procent […]

Ett enkelspårigt bevarande

Skogsskyddspolitiken har reducerats till enkelspårigt bevarande genom konservering. Det är dags att tänka om, och inse att naturvärden i skogen både kan skapas och ödeläggas på mycket kort tid. Av journalisten och debattören Pierre Kjellin. Personer från någon miljöorganisation eller Skogsstyrelsen inventerar ett avverkningsanmält skogsbestånd, hittar signalarter eller identifierar andra värden som gör att myndigheterna […]

Bävern frågar inte om lov

Läs om de tanker som Wendelin Müller-Wille har kring naturen och människors syn och förhållande till den samma.    För mig är ”natur” den värld vi lever i ur ett evolutionärt perspektiv. Den är inte i ett statiskt eller stabilt tillstånd. Jorden, vår omvärld har påverkats och kommer att påverkas även i framtiden av bl.a. kontinentalförskjutningar, klimatförändringar och […]

Den nya klasskampen

”Ett mycket tänkvärd debattinlägg av journalisten och grundaren av Tankesmedjan Ida Margaretha Runvik Wickberg” Nu är det dukat för nästa. Som företagare på landsbygden vet man inte när nästa dolkstöt kommer, man vet bara att den kommer. Nu är det färdigdukat igen. Nu kan regeringspartierna bara gå vidare, inget stoppar dem, bl a på grund av Decemberöverenskommelsen. […]

PPP

Polluter-Pays Principle, PPP. Den som orsakar skador i miljön skall betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Som brukare av naturen tillhör du förorenar.  Vet inte hur många gånger jag hörde uttrycket under Almedalsveckorna i somras, PPP. Idag har Anders Wijkman, regeringens nya nyckelperson och ordförande i Miljömålsberedningen, skrivit på SvD Nyheter om saken. Där går det att […]

Romson, en fråga om rikes säkerhet?

”Det kan vålla fara för rikets säkerhet om den begärda e-posten röjs” Vi som brukar naturen är beroende av att de som är satta att serva oss sköter sig. För att vi ska kunna kontrollera att de sköter sig har vi bland annat offentlighetsprincipen. Fungerar den, tveksamt. Detta har hänt. Statsrådet tillika miljöminister och vice […]

Vi har värnat om gammelskogen och ni tar den ifrån oss!

Den skogliga miljöpolitiken skapar frustration och ilska i Norrbottens inland. Det fick Camilla Carlsson och Frédérik Forsmark från Länsstyrelsen Norrbotten känna på när de skulle informera delägarna i Jokkmokks allmänning i slutet av november om länsstyrelsens skogliga naturvårdsarbete. I vissa områden av landet har idéen om att skydda skog gått hårt fram. Jockkmokks kommun är ett sådant […]