Arkiv: Kloka ord

Staten har övertagit baggböleri som metod

Men när Jokkmokks kommun håller på att utarmas genom omåttlig reservatsbildning måste vi reagera. Detta är ett inlägg från Anders Mattsson, ordförande Jokkmokks Allmänning och Christian Rimpi, förvaltare av Jokkmokks Allmänning. Vi har ett gemensamt ansvar att skydda värdefulla skogar för att säkra mångfalden. Jokkmokks Allmänning med 900 delägare tar det ansvaret. Vi avsätter frivilligt 14 procent […]

Ett enkelspårigt bevarande

Skogsskyddspolitiken har reducerats till enkelspårigt bevarande genom konservering. Det är dags att tänka om, och inse att naturvärden i skogen både kan skapas och ödeläggas på mycket kort tid. Av journalisten och debattören Pierre Kjellin. Personer från någon miljöorganisation eller Skogsstyrelsen inventerar ett avverkningsanmält skogsbestånd, hittar signalarter eller identifierar andra värden som gör att myndigheterna […]

Bävern frågar inte om lov

Läs om de tanker som Wendelin Müller-Wille har kring naturen och människors syn och förhållande till den samma.    För mig är ”natur” den värld vi lever i ur ett evolutionärt perspektiv. Den är inte i ett statiskt eller stabilt tillstånd. Jorden, vår omvärld har påverkats och kommer att påverkas även i framtiden av bl.a. kontinentalförskjutningar, klimatförändringar och […]

Den nya klasskampen

”Ett mycket tänkvärd debattinlägg av journalisten och grundaren av Tankesmedjan Ida Margaretha Runvik Wickberg” Nu är det dukat för nästa. Som företagare på landsbygden vet man inte när nästa dolkstöt kommer, man vet bara att den kommer. Nu är det färdigdukat igen. Nu kan regeringspartierna bara gå vidare, inget stoppar dem, bl a på grund av Decemberöverenskommelsen. […]

PPP

Polluter-Pays Principle, PPP. Den som orsakar skador i miljön skall betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Som brukare av naturen tillhör du förorenar.  Vet inte hur många gånger jag hörde uttrycket under Almedalsveckorna i somras, PPP. Idag har Anders Wijkman, regeringens nya nyckelperson och ordförande i Miljömålsberedningen, skrivit på SvD Nyheter om saken. Där går det att […]

Romson, en fråga om rikes säkerhet?

”Det kan vålla fara för rikets säkerhet om den begärda e-posten röjs” Vi som brukar naturen är beroende av att de som är satta att serva oss sköter sig. För att vi ska kunna kontrollera att de sköter sig har vi bland annat offentlighetsprincipen. Fungerar den, tveksamt. Detta har hänt. Statsrådet tillika miljöminister och vice […]

Vi har värnat om gammelskogen och ni tar den ifrån oss!

Den skogliga miljöpolitiken skapar frustration och ilska i Norrbottens inland. Det fick Camilla Carlsson och Frédérik Forsmark från Länsstyrelsen Norrbotten känna på när de skulle informera delägarna i Jokkmokks allmänning i slutet av november om länsstyrelsens skogliga naturvårdsarbete. I vissa områden av landet har idéen om att skydda skog gått hårt fram. Jockkmokks kommun är ett sådant […]

Naturen ska inte sparas i ett museum

Den grundläggande förståelsen för svensk natur och hur dess mångfald bevaras saknas hos regeringen, som vill satsa pengar på naturreservat men samtidigt straffbeskatta bönderna. Många landsortstidningar har mycket vassa ledarskribenter vars alster förtjänar att läsas av en bredare krets. Den 24 oktober publicerades en sådan i ÖP skriven av Hanna Björklund. Vi har här låtit publicera […]

Skogen – en åker att bråka om

  Detta är en sammanfattande text från den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. Texten baseras i sin tur på en läsvärd essä ”Odling av träd eller nyttjande av natur? Tankar kring skogsbrukets ställning inom markanvändningen, Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2014″ och är författad av docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet Ola Lindroos samt Camilla Sandström, docent vid Umeå Universitet. […]

Tröskelvärdet 20 procent – ett missförstånd?

”Vi vet i dag att många arter har ett tröskelvärde vid 20 procent. Försvinner mer än 20 procent av deras miljö så ökar risken dramatiskt för att de ska försvinna. Därför måste vi skydda minst 20 procent av skogen”. Ja, ungefär så sade en representant från Naturskyddsföreningen SNF vid en skogsexkursion. Men kanske baseras det bara […]