Arkiv: Aktuellt

Öppet brev till Näringsminister Damberg

  Bäste minister Damberg Vi har tidigare haft kontakt med Näringsdepartementet. Då med enhetschefen för skog och miljö med anledning av miljömål Levande skogar (FU15, Diarienr: 2013/3340). Anledningen var att FU15 enligt oss och många remissinstanser var så pass undermåligt att det svårligen kan vara ett material lämpligt att bygga framtida skogspolitik utifrån. Tyvärr så […]

Får man fälla ett träd?

Nja, det är inte helt säkert. Det kan krävas artskyddsdispens för att få fälla trädet. Innan påsk kontaktade jag Länsstyrelsen i Örebro angående en död alm som jag ville fälla men där spillkråka födosöker. Det handlar om ett träd och en enstaka individ. Trädet håller på att ramla ner över allmän väg och en ekonomibyggnad.   Lagrum Alla […]

Skogsskövling – när Mp debatterar svenskt skogsbruk

Naturvård och områdesskydd   I går debatterades naturvård och områdesskydd i Riksdagen. En länk till debatten hittar du här. Vid ett antal gånger refererade Stina Bergström (Mp) till ett lunchseminarie som hon arrangerat i riksdagen för att upplysa om kalhyggets nackdelar och hyggesfria fördelar. Naturbrukarna medverkar gärna på en liknande dragning. Skadar nog inte om […]

Remissvar

Föreningen har nu lämnat svar på något som heter ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket”. Det handlar om hur Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska arbeta utifrån att det inkommer en anmälan om avverkning. Föreningens svar finner ni på denna länk NV-08573-15 Jag uppmanar många att läsa den och att försöka sätta sig in i allvaret. Själva […]

Sluta slösa våra skattepengar på nya husbyggen i betong

Denna debatt var med i Nerikes Allehanda igår. De verkar ha svårt med digitala texter varför texten kommer här: De styrande politikerna i Örebro kommun är ansvariga för att de gemensamma fastighetsbolagen plöjer ner över en miljon kronor om dagen på ohållbart husbyggande. De slösar med våra skattepengar och belastar jordens resurser i onödan. Problemet […]

Naturbrukarna Sverige välkomnar Herman Sundqvist som generaldirektör för Skogsstyrelsen

Naturbrukarna ser med tillförsikt på utnämningen av Herman Sundqvist som ny generaldirektör för Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har en nyckelroll för möjligheten att bruka skogen alldeles oavsett vilken verksamhetsgren man väljer. Att de statliga myndigheterna inte låter sig styras är ett betydande problem. Både denna och den förra regeringen har flera myndigheter vilka ignorerar huvudmannens riktlinjer i […]

Avverkningsavgift på skog – så kommer det gå till!

Jag har i omgångar flaggat för att skogsbruk snart kommer att straffbeskattas, en avverkningsavgift. Bakgrund Sen mitten på november 2014 har allt oftare skogsbruk beskrivits som miljöfarlig verksamhet. Verksamhet som inte betalar sina egna miljöstörningskostnader. På fullaste allvar anser stockholmare som exempelvis miljömålsberedningens ordförande, Anders Wijkman, att skogsbruk är miljöfarlig verksamhet. Själv anser jag att skogsbruk […]

Vanligt skogsbruk = klimatkatastrof!

Nej, det är inte jag som tycker att normalt trakthyggesbruk är en klimatkatastrof utan Miljörådsberedningens ordförande Anders Wijkman. Mannen som ska rådgiva regeringen om hur miljömålen för bland annat skogen ska uppnås. Som en del av er vet reagerade föreningen när en sammanslutning av friluftslivsföreningar i Svenska Dagbladet på allvar menar att regeringen borde stoppa ”kalhyggesbruket” […]

Målbilder för god miljöhänsyn

Nedan finner du några klipp ur remissen ”Målbilder för god miljöhänsyn” från Skogsstyrelsen. Lovvärt naturligtvis men ett problem uppstår när remissen, där större delen av näringen varit inblandad, hänvisar till miljömålen. Miljömål som större del av samma näring anser inte går att uppfylla. Med hjälp av dessa nya målbilder kommer det förväntas att miljömålet Levande […]

”Som man riggar en debatt får man svar”

Riksantikvarieämbetet har idag sitt Höstmöte. Dagarna tre handlar om kampen om kulturarvet. På en av punkterna, klockan 16:15 idag onsdag, är rubriken ”Som man ropar i skogen får man svar”. En ärligare rubrik hade varit ”Som man riggar en debatt får man svar”. Det handlar om ett samtal mellan främst journalister och vänsterfolk styrd av […]