Arkiv: Aktuellt

Nå regeringen hur går det?

Tänker ni utreda Artskyddsförordningen eller inte? Av: ordförande Axdorff Två av era generaldirektörer har begärt att förordningen ska utredas, ni är svaret skyldiga. Som alla nog vet vid det här laget har vi en svensk artskyddsförordning som godtyckligt stoppar skogsbruket i hela landet. Tjänstemännen på Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen använder sig av en handbok som de själva tagit […]

Skidspåret uppsagt i Jämtland!

Vi har tidigare skrivit om markägaren i Jämtland som inte får avverka sin skog, på grund av att han upplåtit mark för ett skidspår och att det dessutom sägs finnas unika svampar där. När vi idag talar med markägaren säger han att avtalet om skidspår över hans mark muntligen blev uppsagt i onsdags. Att vara […]

En lag grundad på myter

Att bruka naturen handlar även om viltbruk,  något som ofta glöms bort. Läs här vad Göran Adielsson, ordförande i Viltmästareförbundet, anser om det nya lagförslag som är under uppsegling. Han anser bland annat att lagförslaget inte är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och att dess effekter kommer att vara kontraproduktiva, destruktiva och byråkratiskapande.    […]

Utstuderad ondska

Vad gör du i sommar? Jag ägnar jag mig år att läsa. Tyvärr inte däckare om lustmord på oskyldiga, men inte lång där ifrån. Jag läser olika typer av utredningsmaterial, propositioner och remisser. Dessa lämnas ut precis innan sommaren vilket innebär att ska man hinna lässa och reagera så är sommaren tyvärr förstörd. Att verka […]

Uppropet Egendomligt

Uppropet Egendomligt –  egendomligt bra för alla   Tisdagen den femte juli kommer för all framtid vara historisk. I en stor gammal ruin mitt i Visby släpptes uppropet Egendomligt. Ett samarbete mellan mig samt Martin Jacobsson som är satirtecknare och driver sidan I Fablernas land, Martin Moraeus som driver bloggen ”Bonde på riktigt” och ”Radio bonde” och Martin […]

Därför ifrågasätter skogsutredaren äganderätten

Att den statliga utredaren Charlotta Riberdahl ifrågasatte privat ägande under en konferens i Almedalen beror på att det ingår i det uppdrag hon har fått. Nu måste fokus genast flyttas till beställaren, minister Bucht, som även bär  ansvar för de hårt kritiserade ledamöterna i skogsstyrelsens styrelse. I slutet av den beställning som landsbygdsminister Bucht har […]

Kråkfågel stoppar avverkning norr om Dalälven

Nu är det fastslaget. Artskyddsförordningen stoppar effektivt människor från att bruka naturen så som de gjort i generationer. Beslutet om att stoppa avverkningarna är det egendomliga kvittot på vad de folkvalda menar när de säger, äganderätten är helig men vi vill begränsa rätten att bruka skogen. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen förbjuder avverkningar på fem skogsfastigheter i Gävleborg. […]

Kallelse Riksstämma

Kallelse till Rikskonferens för Naturbrukarna Sverige 2016-06-28   Bäste medlem i Naturbrukarna Sverige! Härmed inbjuds ordinarie medlem till Naturbrukarna Sveriges riksstämma som hålls vartannat år före juni månads utgång, dock tidigast den 20 maj. Denna första stämma någonsin hålls tisdagen den 28 juni klockan 10:30 i Örebroregionen. Exakt plats meddelas senare. Mötet beräknas vara avslutat senast […]

Läs ett kapitel ur ”Växer blåbär i skogen?”

Vi har släppt ett kapitel ur boken. Från boken: Ann Littorin, i dag 82 år gammal, har alltid gjort saker efter eget huvud. På sjuttiotalet kämpade hon mot skogsgiftet hormoslyr som ”gubbarna” på Skogsvårdsstyrelsen ville att de skulle spruta från flygplan över gårdens skogar. När de krävde att hon skulle hugga ner ett stycke oekonomisk ”skräpskog” med […]