Arkiv: Aktuellt

Sossarna föreslår ” jordskatt”

Socialdemokraterna har kongress snart. Under denna går man fram med olika motioner. I ett av dessa föreslås det en skatt på skogsmark. Förslaget ligger på mellan 50 till 100 kronor per hektar och år. Pengarna ska tillfalla kommunen. Man menar att det är en liten avgift eftersom det bara motsvarar ca 1-2 promille av taxeringsvärdet. […]

Namninsamling mot kilometerskatten!

Nu får det faktiskt vara nog, nu stoppar vi dumheterna. För hela Sverige är det vitalt att landsbygden kan utvecklas och att resurserna brukas. Den föreslagna kilometerskatten kör landsbygden i konkurs och på sikt leder det till att hela Sverige sjunker utan att det blivit någon som helst miljönytta.Skatten riktar sig mot tung trafik, det […]

Bioekonomi – på svensk råvara?

Bioekonomin, framtidens revolutionerade ekonomi som alla talar om. Den som ska lyfta fram Sverige som en välfärdsstat, den som ska ta landet ur fossilberoendet, den som vi naturbrukare hoppas ska kasta nytt ljus på råvaruproducenterna. Kommer den bygga på inhemsk råvara? Det är lätt att glömma bort att det handlar om två frågor. Den ena frågan […]

Miljövidriga Stockholm

Utsläppen av växthusgaser redovisades nyligen för första gången länsvis. Det är bra för den som vill jämföra. Uppgifterna bygger på siffror från SCB och behandlar regionala miljöräkenskaper per län. Skillnaderna mellan länen är mycket stora. Det diagram som kablas ut är detta. Miljövänligaste är…  ”trumvirvel” … Stockholm och sämst är Gotland. Den för storstaden fördelaktiga grafen […]

Tjädern – genusfågeln

Vi vet vid det här laget att tjädrar stoppar skogsbruk, torvbruk, vindkraft och en hel del andra bra saker. Det är Artskyddsförordningens regler om att man inte får störa förstöra eller döda som ställer till det.   Tjädern är en vanlig fågel. Faktum är att i kilo mätt är det Sveriges vanligaste fågel, den lever […]

Vindkraften och rennäringen

Det är inte alltid så enkelt att bidra till den gröna ekonomin. Många markägare har själva byggt vindkraftverk på sin mark eller låtit arrendera ut mark till annan för ändamålet. I renbetesland har kostnaden för vindkraftsetablering ökat en hel del. Detta enligt en dom (Mål nr M 208-06) från mark- och miljödomstolen. Enligt domen ska […]

Att betala för en oönskad tjänst

Herr Häkkinen har enligt andra ett sommarställe, själv kallar han det för ett ödetorp.   Jag läser många domar i olika typer av miljömål. Domen som detta handlar om har inte direkt med ”naturbruk” att göra men ändå är principen av intresse. Ska man som fastighetsägare behöva betala för en tjänst man inte är intresserad […]

UPPDATERAD: Alla kommer kunna överklaga en skogsavverkning

Det har idag varit utfrågning av statsråden. En av dem som fick svara på frågor var minister Bucht. Det duggar tätt med dumheterna från såväl regeringen som riksdagen nu. Den 18 oktober påpekade vi att det i budgetproppen fanns med en skrivning vars innebörd är att alla ska kunna överklaga en slutavverkning. Detta uppmärksammade sen Eskil […]

Ge naturen rättigheter!

Jag var igår på Framtidsveckan i Örebro län och lyssnade på Pella Thiel och Henrik Hallgren från End Ecocide Sweden & Lodyn.  – Vilka effekter märker du av att naturen i dag inte har rättigheter? De som arrangarar Framtidsveckan i Örebro län är nätverket Regional Omställning i Samverkan, ROS. I nätverket ingår.  Hela Sverige ska Leva Länsbygderådet Örebro läns bildningsförbund […]