Arkiv: Aktuellt

Myndigheter, en del av miljöaktivismen

Förr var bilden av tjänstemän på myndigheter personer som var försiktiga med andras pengar, de var ansvarsfulla och lät sig inte manipuleras. De jobbade på dagen och var lediga på kvällen. Idag är bilden på tjänstemannen en helt annan. Jobb och fritid är mer eller mindre samma sak. Andras pengar finns i överflöd och kan […]

Livfullt skogsbruk är ett starkt allmänintresse

För dem av er som läser debatterna på Svenska Dagbladet är det lätt att tro att skogsbruk i sig inte är ett starkt allmänintresse vilket värnas av staten, så är inte fallet. Miljövården är naturligtvis också stark i sammanhanget men till skillnad från ägandet är miljövård inte konstitutionell. Det är viktigt att veta om. Framför allt […]

Johan Hultberg (M) uppmärksammar vårt arbete

Det handlar om att tillgodose väsentliga samhällsintressen på bekostnad av den som brukar och äger sin mark. Naturbrukarna publicerade på Altinget.se en mycket välläst debattartikel om hur nya utslag i två nya domar av Mark- och miljödomstolen vilka stoppar all nybyggnation på jordbruksmark. I en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M) till miljöminister Skog (MP) […]

Nyhet: generellt byggförbud utanför planlagd mark

Att bygga hus på sin egen jordbruksmark är inte längre lagligt. Detta efter ett antal domar i Miljööverdomstolen. Går det att bruka marken för någon typ av lantbruk menar domstolen att du är förpassad till att göra så. Återigen ser vi ett egendomligt bevis på att miljödomstolarna tar över ägandet och brukandet samtidigt som politikerna […]

Sossarna föreslår ” jordskatt”

Socialdemokraterna har kongress snart. Under denna går man fram med olika motioner. I ett av dessa föreslås det en skatt på skogsmark. Förslaget ligger på mellan 50 till 100 kronor per hektar och år. Pengarna ska tillfalla kommunen. Man menar att det är en liten avgift eftersom det bara motsvarar ca 1-2 promille av taxeringsvärdet. […]

Namninsamling mot kilometerskatten!

Nu får det faktiskt vara nog, nu stoppar vi dumheterna. För hela Sverige är det vitalt att landsbygden kan utvecklas och att resurserna brukas. Den föreslagna kilometerskatten kör landsbygden i konkurs och på sikt leder det till att hela Sverige sjunker utan att det blivit någon som helst miljönytta.Skatten riktar sig mot tung trafik, det […]

Bioekonomi – på svensk råvara?

Bioekonomin, framtidens revolutionerade ekonomi som alla talar om. Den som ska lyfta fram Sverige som en välfärdsstat, den som ska ta landet ur fossilberoendet, den som vi naturbrukare hoppas ska kasta nytt ljus på råvaruproducenterna. Kommer den bygga på inhemsk råvara? Det är lätt att glömma bort att det handlar om två frågor. Den ena frågan […]

Miljövidriga Stockholm

Utsläppen av växthusgaser redovisades nyligen för första gången länsvis. Det är bra för den som vill jämföra. Uppgifterna bygger på siffror från SCB och behandlar regionala miljöräkenskaper per län. Skillnaderna mellan länen är mycket stora. Det diagram som kablas ut är detta. Miljövänligaste är…  ”trumvirvel” … Stockholm och sämst är Gotland. Den för storstaden fördelaktiga grafen […]

Tjädern – genusfågeln

Vi vet vid det här laget att tjädrar stoppar skogsbruk, torvbruk, vindkraft och en hel del andra bra saker. Det är Artskyddsförordningens regler om att man inte får störa förstöra eller döda som ställer till det.   Tjädern är en vanlig fågel. Faktum är att i kilo mätt är det Sveriges vanligaste fågel, den lever […]