Arkiv: Aktuellt

Vad skaver i ESO-rapporten?

  Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) sorterar under Finansdepartementet. De har betalt för att en företagare- och nationalekonomisk fientlig rapport nu bär deras varumärke.   Det är mycket skaver med den ESO-rapport som föreslår ”skogsvårdsavgift” och att äganderätten urholkas. Socialisering av privat ägande i kombination med grundlagsändringar. Skäms Finansdepartementet som släpper fram detta […]

Skogsstyrelsen & Jordbruksverket flyttar – till BETONGHUS!

  Både Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping ska byta lokaler. De ska flytta till ett helt nybyggt BETONGHUS! Naturligtvis ska åtminstone de gröna näringarnas myndigheter husera i ett hus med trästomme! En råvara som svenska strävsamma lantbrukare levererar. I stället väljer de att stödja ett  konkurrerande material inom byggsektorn. Dessutom: Hus med trästomme inte är dyrare […]

Uppror på Skogsstyrelsen

Fem tjänstemän på Skogsstyrelsen vägrar att ta order från sin högste chef, generaldirektör Herman Sundqvist, i frågan om nyckelbiotopsinventeringen i norra Sverige.   Inom myndigheten har den infekterade frågan om nyckelbiotopsinventering nu nått nya nästan komiska höjder. Fem experter inom Skogsstyrelsen har författat ett brev till Skogsstyrelsens egen styrelse och beklagat sig. Brevet är daterat […]

Alltid kollektivet framför individen

Skogsägare lurade på 26 miljoner av sin egen kommun Google ska eventuellt bygga en stor datacentral i Avesta. Kommunen köpte därför in flera marker billigt, bildade en ny fastighet och sålde med stor vinst. Nästan alla är vinnare…   För att kunna bygga datacentralen behövdes mark som Avesta kommun inte ägde. Åtta markägare kontaktades och genom köp och […]

Förbud för villor på jordbruksmark

Naturbrukarna uppmärksammade två mycket otrevliga domar i Mark- och Miljööverdomstolen som i praktiken förbjuder all privat byggnation på egen jordbruksmark. Domarna säger att om det går att bruka marken för någon typ av lantbruk är du är förpassad till att göra så. Att bygga hus på egen jordbruksmark är förbjudet. Återigen ser vi ett egendomligt bevis […]

Aktivisters Facebook = Myndighetens nya JobbTorg

På måndag morgon publicerade en tjänsteman som jobbar på enheten för miljöövervakning på den statliga myndigheten Hav- och Vattenmyndigheten en av myndighetens egna jobb-annonser på Älvräddarnas Facebooksida.  Den avdelning som tjänstemannen jobbar på söker en utredare med inriktning mot vattenverksamheter. Man söker en ny arbetskollega och hälsar Christer Borg, Älvräddarnas ordförande, välkommen. Föreningen Älvräddarna har gjort sig kända […]

Myndigheter, en del av miljöaktivismen

Förr var bilden av tjänstemän på myndigheter personer som var försiktiga med andras pengar, de var ansvarsfulla och lät sig inte manipuleras. De jobbade på dagen och var lediga på kvällen. Idag är bilden på tjänstemannen en helt annan. Jobb och fritid är mer eller mindre samma sak. Andras pengar finns i överflöd och kan […]

Livfullt skogsbruk är ett starkt allmänintresse

För dem av er som läser debatterna på Svenska Dagbladet är det lätt att tro att skogsbruk i sig inte är ett starkt allmänintresse vilket värnas av staten, så är inte fallet. Miljövården är naturligtvis också stark i sammanhanget men till skillnad från ägandet är miljövård inte konstitutionell. Det är viktigt att veta om. Framför allt […]

Johan Hultberg (M) uppmärksammar vårt arbete

Det handlar om att tillgodose väsentliga samhällsintressen på bekostnad av den som brukar och äger sin mark. Naturbrukarna publicerade på Altinget.se en mycket välläst debattartikel om hur nya utslag i två nya domar av Mark- och miljödomstolen vilka stoppar all nybyggnation på jordbruksmark. I en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M) till miljöminister Skog (MP) […]

Nyhet: generellt byggförbud utanför planlagd mark

Att bygga hus på sin egen jordbruksmark är inte längre lagligt. Detta efter ett antal domar i Miljööverdomstolen. Går det att bruka marken för någon typ av lantbruk menar domstolen att du är förpassad till att göra så. Återigen ser vi ett egendomligt bevis på att miljödomstolarna tar över ägandet och brukandet samtidigt som politikerna […]