Arkiv: Aktuellt

Huvudlöst övergrepp på rättsordningen

Snart kommer riksdagen fatta beslut om ”En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket, Regeringens proposition 2020/21:64”.  Släpper Riksdagen, hela folkets företrädare, igenom denna proposition som den nu ser ut innebär det att så länge du inte är företrädare för staten i vissa frågor måste alla fråga det samiska folket om lov för allt […]

SVT Trollade

Många reagerade över filmen ”När skogen tystnar, en dokumentär”. Det är ingalunda en dokumentär utan en partsinlaga från WWF och Naturskyddsföreningen på bästa sändningstid på SVT. Nu kliver en av fotograferna fram på Twitter och är kritisk till den partiskhet och ohederlighet som filmen har redigerats till. Inläggen talar för sig själv. Läsning från Twitter […]

Strandskyddet förbjuder bastuflotte

Statens jakt på landsbygdsbefolkningen fortsätter att kräva sina offer. På grund av strandskyddsregler, vilka i praktiken inte gör någon nytta för varken folk eller mångfald, förbuds förtöjningen av en bastuflotte i Österåkers komun. En dom från hösten 2018 i mark- och miljööverdomstolen (MöD) slår fast att äger du en bastuflotte så omfattas den av strandskyddsreglerna […]

Jakt är en äganderättsfråga

Det som oavkortat kan ge största negativ effekt på prisbilden för en jordbruksfastighet är inskränkningar i jakträtten. Därmed är frågan om jakt en av de absolut största äganderättsfrågorna. Inget mindre än så. Den rovdjurspolitik som svenska regeringar ägnat sig åt har inneburit att de stora vargpopulationerna blivit ett så stort ingrepp i den enskildes äganderätt […]

Vad skaver i ESO-rapporten?

  Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) sorterar under Finansdepartementet. De har betalt för att en företagare- och nationalekonomisk fientlig rapport nu bär deras varumärke.   Det är mycket skaver med den ESO-rapport som föreslår ”skogsvårdsavgift” och att äganderätten urholkas. Socialisering av privat ägande i kombination med grundlagsändringar. Skäms Finansdepartementet som släpper fram detta […]

Skogsstyrelsen & Jordbruksverket flyttar – till BETONGHUS!

  Både Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping ska byta lokaler. De ska flytta till ett helt nybyggt BETONGHUS! Naturligtvis ska åtminstone de gröna näringarnas myndigheter husera i ett hus med trästomme! En råvara som svenska strävsamma lantbrukare levererar. I stället väljer de att stödja ett  konkurrerande material inom byggsektorn. Dessutom: Hus med trästomme inte är dyrare […]

Uppror på Skogsstyrelsen

Fem tjänstemän på Skogsstyrelsen vägrar att ta order från sin högste chef, generaldirektör Herman Sundqvist, i frågan om nyckelbiotopsinventeringen i norra Sverige.   Inom myndigheten har den infekterade frågan om nyckelbiotopsinventering nu nått nya nästan komiska höjder. Fem experter inom Skogsstyrelsen har författat ett brev till Skogsstyrelsens egen styrelse och beklagat sig. Brevet är daterat […]

Alltid kollektivet framför individen

Skogsägare lurade på 26 miljoner av sin egen kommun Google ska eventuellt bygga en stor datacentral i Avesta. Kommunen köpte därför in flera marker billigt, bildade en ny fastighet och sålde med stor vinst. Nästan alla är vinnare…   För att kunna bygga datacentralen behövdes mark som Avesta kommun inte ägde. Åtta markägare kontaktades och genom köp och […]

Förbud för villor på jordbruksmark

Naturbrukarna uppmärksammade två mycket otrevliga domar i Mark- och Miljööverdomstolen som i praktiken förbjuder all privat byggnation på egen jordbruksmark. Domarna säger att om det går att bruka marken för någon typ av lantbruk är du är förpassad till att göra så. Att bygga hus på egen jordbruksmark är förbjudet. Återigen ser vi ett egendomligt bevis […]

Aktivisters Facebook = Myndighetens nya JobbTorg

På måndag morgon publicerade en tjänsteman som jobbar på enheten för miljöövervakning på den statliga myndigheten Hav- och Vattenmyndigheten en av myndighetens egna jobb-annonser på Älvräddarnas Facebooksida.  Den avdelning som tjänstemannen jobbar på söker en utredare med inriktning mot vattenverksamheter. Man söker en ny arbetskollega och hälsar Christer Borg, Älvräddarnas ordförande, välkommen. Föreningen Älvräddarna har gjort sig kända […]