Author Archives: Naturbrukarna

Namninsamling mot kilometerskatten!

Nu får det faktiskt vara nog, nu stoppar vi dumheterna. För hela Sverige är det vitalt att landsbygden kan utvecklas och att resurserna brukas. Den föreslagna kilometerskatten kör landsbygden i konkurs och på sikt leder det till att hela Sverige sjunker utan att det blivit någon som helst miljönytta.Skatten riktar sig mot tung trafik, det […]

Köp boken Växer blåbär i skogen?

Boken till alla som älskar jord och skog Boken Växer blåbär i skogen? är en berättelse från svenska landsbygden. Här skriver flera olika människor som har bestämt sig för att leva utanför städerna och bruka jorden och skogen. Du möter människor från byar och skogar, från säterier och från slott. De berättar om sina drömmar och […]

Brukaren

Vi sätter brukaren i centrum, inte i skamvrån. Ett aktivt brukande av våra naturresurser är det miljövänligaste vi kan göra. Därför vill vi synliggöra brukandets alla positiva delar. Jag har svårt att se någon enda bransch som är så grön, så hållbar, så naturnära, så naturlig som skogsbranschen. Hur kan det då komma sig att […]

Du kan påverka

Det är individens beslut och åsikter som sätter spelreglerna. Har du tidigare upplevt att politiker och samhället ignorerar din röst. Vi hjälper till med att föra fram medlemmars åsikter. Vi vet nämligen att det finns mängder med personer som har intressanta och gripande berättelser. Tyvärr är det många som drar sig för att föra fram […]