Author Archives: Rickard Axdorff

Därför ifrågasätter skogsutredaren äganderätten

Att den statliga utredaren Charlotta Riberdahl ifrågasatte privat ägande under en konferens i Almedalen beror på att det ingår i det uppdrag hon har fått. Nu måste fokus genast flyttas till beställaren, minister Bucht, som även bär  ansvar för de hårt kritiserade ledamöterna i skogsstyrelsens styrelse. I slutet av den beställning som landsbygdsminister Bucht har […]

Kråkfågel stoppar avverkning norr om Dalälven

Nu är det fastslaget. Artskyddsförordningen stoppar effektivt människor från att bruka naturen så som de gjort i generationer. Beslutet om att stoppa avverkningarna är det egendomliga kvittot på vad de folkvalda menar när de säger, äganderätten är helig men vi vill begränsa rätten att bruka skogen. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen förbjuder avverkningar på fem skogsfastigheter i Gävleborg. […]

Bävern frågar inte om lov

Läs om de tanker som Wendelin Müller-Wille har kring naturen och människors syn och förhållande till den samma.    För mig är ”natur” den värld vi lever i ur ett evolutionärt perspektiv. Den är inte i ett statiskt eller stabilt tillstånd. Jorden, vår omvärld har påverkats och kommer att påverkas även i framtiden av bl.a. kontinentalförskjutningar, klimatförändringar och […]

Kallelse Riksstämma

Kallelse till Rikskonferens för Naturbrukarna Sverige 2016-06-28   Bäste medlem i Naturbrukarna Sverige! Härmed inbjuds ordinarie medlem till Naturbrukarna Sveriges riksstämma som hålls vartannat år före juni månads utgång, dock tidigast den 20 maj. Denna första stämma någonsin hålls tisdagen den 28 juni klockan 10:30 i Örebroregionen. Exakt plats meddelas senare. Mötet beräknas vara avslutat senast […]

Läs ett kapitel ur ”Växer blåbär i skogen?”

Vi har släppt ett kapitel ur boken. Från boken: Ann Littorin, i dag 82 år gammal, har alltid gjort saker efter eget huvud. På sjuttiotalet kämpade hon mot skogsgiftet hormoslyr som ”gubbarna” på Skogsvårdsstyrelsen ville att de skulle spruta från flygplan över gårdens skogar. När de krävde att hon skulle hugga ner ett stycke oekonomisk ”skräpskog” med […]

Öppet brev till Näringsminister Damberg

  Bäste minister Damberg Vi har tidigare haft kontakt med Näringsdepartementet. Då med enhetschefen för skog och miljö med anledning av miljömål Levande skogar (FU15, Diarienr: 2013/3340). Anledningen var att FU15 enligt oss och många remissinstanser var så pass undermåligt att det svårligen kan vara ett material lämpligt att bygga framtida skogspolitik utifrån. Tyvärr så […]

Får man fälla ett träd?

Nja, det är inte helt säkert. Det kan krävas artskyddsdispens för att få fälla trädet. Innan påsk kontaktade jag Länsstyrelsen i Örebro angående en död alm som jag ville fälla men där spillkråka födosöker. Det handlar om ett träd och en enstaka individ. Trädet håller på att ramla ner över allmän väg och en ekonomibyggnad.   Lagrum Alla […]

Skogsskövling – när Mp debatterar svenskt skogsbruk

Naturvård och områdesskydd   I går debatterades naturvård och områdesskydd i Riksdagen. En länk till debatten hittar du här. Vid ett antal gånger refererade Stina Bergström (Mp) till ett lunchseminarie som hon arrangerat i riksdagen för att upplysa om kalhyggets nackdelar och hyggesfria fördelar. Naturbrukarna medverkar gärna på en liknande dragning. Skadar nog inte om […]

Remissvar

Föreningen har nu lämnat svar på något som heter ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket”. Det handlar om hur Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska arbeta utifrån att det inkommer en anmälan om avverkning. Föreningens svar finner ni på denna länk NV-08573-15 Jag uppmanar många att läsa den och att försöka sätta sig in i allvaret. Själva […]

Sluta slösa våra skattepengar på nya husbyggen i betong

Denna debatt var med i Nerikes Allehanda igår. De verkar ha svårt med digitala texter varför texten kommer här: De styrande politikerna i Örebro kommun är ansvariga för att de gemensamma fastighetsbolagen plöjer ner över en miljon kronor om dagen på ohållbart husbyggande. De slösar med våra skattepengar och belastar jordens resurser i onödan. Problemet […]