Author Archives: Rickard Axdorff

UPPDATERAD: Alla kommer kunna överklaga en skogsavverkning

Det har idag varit utfrågning av statsråden. En av dem som fick svara på frågor var minister Bucht. Det duggar tätt med dumheterna från såväl regeringen som riksdagen nu. Den 18 oktober påpekade vi att det i budgetproppen fanns med en skrivning vars innebörd är att alla ska kunna överklaga en slutavverkning. Detta uppmärksammade sen Eskil […]

Staten har övertagit baggböleri som metod

Men när Jokkmokks kommun håller på att utarmas genom omåttlig reservatsbildning måste vi reagera. Detta är ett inlägg från Anders Mattsson, ordförande Jokkmokks Allmänning och Christian Rimpi, förvaltare av Jokkmokks Allmänning. Vi har ett gemensamt ansvar att skydda värdefulla skogar för att säkra mångfalden. Jokkmokks Allmänning med 900 delägare tar det ansvaret. Vi avsätter frivilligt 14 procent […]

Ge naturen rättigheter!

Jag var igår på Framtidsveckan i Örebro län och lyssnade på Pella Thiel och Henrik Hallgren från End Ecocide Sweden & Lodyn.  – Vilka effekter märker du av att naturen i dag inte har rättigheter? De som arrangarar Framtidsveckan i Örebro län är nätverket Regional Omställning i Samverkan, ROS. I nätverket ingår.  Hela Sverige ska Leva Länsbygderådet Örebro läns bildningsförbund […]

Nå regeringen hur går det?

Tänker ni utreda Artskyddsförordningen eller inte? Av: ordförande Axdorff Två av era generaldirektörer har begärt att förordningen ska utredas, ni är svaret skyldiga. Som alla nog vet vid det här laget har vi en svensk artskyddsförordning som godtyckligt stoppar skogsbruket i hela landet. Tjänstemännen på Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen använder sig av en handbok som de själva tagit […]

Ett enkelspårigt bevarande

Skogsskyddspolitiken har reducerats till enkelspårigt bevarande genom konservering. Det är dags att tänka om, och inse att naturvärden i skogen både kan skapas och ödeläggas på mycket kort tid. Av journalisten och debattören Pierre Kjellin. Personer från någon miljöorganisation eller Skogsstyrelsen inventerar ett avverkningsanmält skogsbestånd, hittar signalarter eller identifierar andra värden som gör att myndigheterna […]

Skidspåret uppsagt i Jämtland!

Vi har tidigare skrivit om markägaren i Jämtland som inte får avverka sin skog, på grund av att han upplåtit mark för ett skidspår och att det dessutom sägs finnas unika svampar där. När vi idag talar med markägaren säger han att avtalet om skidspår över hans mark muntligen blev uppsagt i onsdags. Att vara […]

En lag grundad på myter

Att bruka naturen handlar även om viltbruk,  något som ofta glöms bort. Läs här vad Göran Adielsson, ordförande i Viltmästareförbundet, anser om det nya lagförslag som är under uppsegling. Han anser bland annat att lagförslaget inte är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och att dess effekter kommer att vara kontraproduktiva, destruktiva och byråkratiskapande.    […]

Utstuderad ondska

Vad gör du i sommar? Jag ägnar jag mig år att läsa. Tyvärr inte däckare om lustmord på oskyldiga, men inte lång där ifrån. Jag läser olika typer av utredningsmaterial, propositioner och remisser. Dessa lämnas ut precis innan sommaren vilket innebär att ska man hinna lässa och reagera så är sommaren tyvärr förstörd. Att verka […]

Uppropet Egendomligt

Uppropet Egendomligt –  egendomligt bra för alla   Tisdagen den femte juli kommer för all framtid vara historisk. I en stor gammal ruin mitt i Visby släpptes uppropet Egendomligt. Ett samarbete mellan mig samt Martin Jacobsson som är satirtecknare och driver sidan I Fablernas land, Martin Moraeus som driver bloggen ”Bonde på riktigt” och ”Radio bonde” och Martin […]