Strandskyddet förbjuder bastuflotte

Statens jakt på landsbygdsbefolkningen fortsätter att kräva sina offer. På grund av strandskyddsregler, vilka i praktiken inte gör någon nytta för varken folk eller mångfald, förbuds förtöjningen av en bastuflotte i Österåkers komun.

En dom från hösten 2018 i mark- och miljööverdomstolen (MöD) slår fast att äger du en bastuflotte så omfattas den av strandskyddsreglerna och dispans från strandskyddsreglerna kan man glömma.

Bastuflotten i mål M10415-18 ligger oftast förtöjd vid strandkanten på tomten, ca 20 meter från bostadsbyggnaden, ägaren nyttjar bastuflotten cirka en gång i månaden. Nu har MöD varit på plats och besiktigat området. De slår fast att svensk lag inte kan acceptera att det som i praktiken är en båt eller brygga med en liten koja på vilken ligger förtöjd med en tross kan tillåtas. Motpart var Byggnadsnämnden i Österåkers komun.

Länk: http://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20M%2010415-18%20Dom%202020-03-24.pdf

SWICH: 123 116 05 97, tack!

Lämna ett svar