Jakt är en äganderättsfråga

Det som oavkortat kan ge största negativ effekt på prisbilden för en jordbruksfastighet är inskränkningar i jakträtten. Därmed är frågan om jakt en av de absolut största äganderättsfrågorna. Inget mindre än så.

Den rovdjurspolitik som svenska regeringar ägnat sig åt har inneburit att de stora vargpopulationerna blivit ett så stort ingrepp i den enskildes äganderätt att det enligt regeringsformens bestämmelser torde krävas stöd i lag eller förordning.

Det är nämligen så att ett politiskt beslut kan inte, får inte, ska inte kunna trumfa enskilda individers grundlagsstadgade mänskliga rättigheter. Människors egendom är skyddad enligt lag mot större inskränkningar.  

Demokrati ska gälla alla

Trots detta har enorma värden berövats enskilda individer på landsbygden i strid med vår egen grundlag vars uppgift är att skydda folket från klåfingriga politiker. Demokratin ska gälla alla, även de som äger mark.

Under våren har jag föreläst och delaktigt i paneler i Mellansverige. Vi har bland annat diskuterat frågan om inskränkningar i egendomsskyddet. Det som till och med förvånade mig är att skogsvårdsavgift, fastighetsskatt, räntor, socialism med mera väger lätt i förhållande till en försämrad möjlighet till jakt i relation till fastigheternas värde.  

Såväl markägare, vilka ofta är jägare, som mäklare av fastigheter, som banktjänstemän förefaller relativt eniga. Jaktens värde är en av de mäktigaste posterna vid en fastighetsverdering. Det har exempelvis talats om att en förlorad älgjakt i områden där älgjakten är vad som står till buds skulle radera upp emot 20 procent av fastighetsvärdet vid en försäljning. 

I linje med detta är det inget mindre än en formidabel demokratisk skandal att vargstammen tillåtits vara så stor som den är. Ett enklare räkneexempel ger att staten för markägare i Värmland, Örebro, Västmanland och Dalarna gjort ingrepp i äganderätten i strid med den svenska regeringsformen som sänkt värdet på fastigheterna med i storleksordningen 36 000 miljoner! Värden som markägare i dessa fyra län berövats!

Betala eller halvera

Som jag ser det har, i den mån Sverige är värdig att kalla sig en demokrati, staten två vägar att gå. Den ena vägen innebär att staten betalar vad de olovligen tagit från markägarna. Den andra vägen innebär att man kraftigt begränsar antalet vargar i landet genom att initialt beordra jakt på minst varannan varg.

Med vänlig hälsning, ordförande Axdorff

Tycker du att Naturbrukarna är en bra röst i debatten får du gärna stödja oss med en slant på Swish 123 116 05 97, tack!

Lämna ett svar