Myndigheter, en del av miljöaktivismen

aktivism

Förr var bilden av tjänstemän på myndigheter personer som var försiktiga med andras pengar, de var ansvarsfulla och lät sig inte manipuleras. De jobbade på dagen och var lediga på kvällen. Idag är bilden på tjänstemannen en helt annan. Jobb och fritid är mer eller mindre samma sak. Andras pengar finns i överflöd och kan spenderas godtyckligt, inte minst för att avlöna lobbyister som har samma ideologiska läggning som tjänstemannan själv.

 

- När vi inte får gehör för våra idéer tar vi hjälp av ”murbräckor” säger en person som ringer Naturbrukarna. De är organisationer som arbetar för statsapparaten som en slags inhyrda lobbyister i syfte att kratta manegen så att vi lättare kan driva igenom vår och ibland regeringens politik.

 

För att åskådliggöra arbetssättet har Naturbrukarna valt att lyfta fram ett exempel från den statliga myndigheten Havs- och vattenmyndigheten.

 

image001

 

Myndigheten har skänkt 200 000 kronor till en förening (murbräcka) som kallar sig Älvräddarna. Föreningen har gjort sig kända för att driva en tydligt ensidig agenda i frågan om vattenkraft, med mycket liten förståelse för villkoren för såväl stora som små kraftverksägare.

Skärmavbild 2017-03-29 kl. 13.08.32

Villkor

För våra gemensamma skattepengar ska en agendadrivande organisation, Älvräddarna, nu alltså producera objektiva ”informationsfilmer”.  Naturligtvis inser myndigheten att filmen inte kommer att ge en sanningsenlig och sansad bild som belyser hela frågeställningen kring småskalig vattenkraft, det ligger i sakens natur. Hade man velat haft saklighet hade man gjort filmen i egen regi, kanske tillsammans med Riksantikvarieämbetet som besitter stor kulturell kunskap.

Genom att skänka pengar till föreningen är det möjligt att myndigheten dessutom lurar systemet om offentlig upphandling.

Filmen är en partsinlaga som gör det minskar motståndet när man stänger ner den småskaliga privata vattenkraften och filmen har enligt föreningens ordförande, Christer Borg, gjort succé.

Skärmavbild 2017-03-24 kl. 11.24.17

Älvräddarna har alltså fått pengar av en statlig myndighet för att indirekt opinionsbilda mot de som anser att småskalig vattenkraft har en given plats i ett modernt hänsynstagande och hållbart samhälle. Filmens syfte är enligt ansökan att lyfta kunskapsnivån om det den småskaliga vattenkraftens miljöpåverkan, men också visa på lösningar och förklara varför urminnes hävd inte längre kan ses som ett tillstånd enligt moderna krav.

Tittar man i ansökan för pengarna finner man att målgruppen det vill säga personer som i förstahand ska använda sig av filmerna är:  … fiske- och miljövård engagerade människor, både enskilda och organiserade i till exempel fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd, sportfiskeklubbar, lokala kretsar i Naturskyddsföreningen och liknande organisationer.

 

Spridning av filmerna

För att få rejält med spridning av filmerna så är de placerade på både länsstyrelsens och myndighetens hemsidor. Naturligtvis har Älvräddarna även tagit hjälp av sina kompisar på Naturskyddsföreningen med spridningen.

Skärmavbild 2017-03-17 kl. 16.58.31

 

Vem är det då som fattar beslut om att dela ut våra gemensamma pengar? I detta fall är det den vikarierande generaldirektören Ingemar Berglund efter föredragning av enhetschefen Fredrik Nordwall.

 

Mer pengar

Att dela ut skattepengar till föreningar med en agenda där nöjesfiske är viktigare är något annat är inget nytt.  Så här står det på myndighetens sida.

Skärmavbild 2017-03-21 kl. 09.47.57

Vår ståndpunkt

Men är det inte viktigt att riva vattenkraften i våra mindre vattendrag. Nej. I några enstaka fall kan det naturligtvis vara det men i de allra flesta fall spelar det ingen roll för vattenmiljön och i en del fall kan det till och med vara negativt. Nu sker dessutom rivningar utan hänsyn till lokalsamhällena och utan hänsyn till gamla traditioner och utan respekt för traditionell kunskap.

Naturbrukarnas roll är att söka folklig förankring för möjligheten att bruka naturen på ett respektfullt sätt. Vi arbetar för förutsägbarhet och hoppas på en framtid där hjälten är brukaren av naturen. Ingen myndighetsperson kan ärligen säga att man tror att en film skapad av Älvräddarna kommer att bli vare sig saklig eller fri från opinionsbildning.

Vi vill på detta sätt lyfta frågan om statens roll som finansiär för konfliktgrupperingar i samhället.

Har du upplevt liknande saker? Kontakta oss då gärna på info@naturbrukarna.se

 

Av ordförande Rickard Axdorff

PS här blir du medlem hos oss DS

 

Kommentera