Miljövidriga Stockholm

Utsläppen av växthusgaser redovisades nyligen för första gången länsvis. Det är bra för den som vill jämföra.

Uppgifterna bygger på siffror från SCB och behandlar regionala miljöräkenskaper per län. Skillnaderna mellan länen är mycket stora. Det diagram som kablas ut är detta.

skarmavbild-2016-12-09-kl-14-15-45

Miljövänligaste är…  ”trumvirvel” … Stockholm och sämst är Gotland. Den för storstaden fördelaktiga grafen bygger på man puttat in fler parametrar så som hur många som bor i länet.

I media kablas det alltså ut att landet största stad är den miljövänligaste platsen. Den som släpper ut minst växthusgaser kan man tro. Är det möjligt, är det så att lantisarna förstör planeten?

Vi har tittat på siffrorna och då får man fram denna graf.

skarmavbild-2016-12-09-kl-18-37-50

 

Här framgår det i stället att Stockholm är det län som i faktiska koldioxidekvivalenter släpper ut mest. Det är stor skillnad mellan länen. Det handlar om en tiopotens mer växthusgaser än andra redovisade län.

Enligt SCB kommer inte mindre än 13 procent hela landets utsläpp från Stockholm vilket gör länet till den överlägset största punktkällan.

 

skarmavbild-2016-12-09-kl-18-38-32

 

Vill vi göra det än värre så kan man använda sig av parametern utsläpp per ytenhet. Ett mått som inte känns helt främmande i den areella näringen. Eftersom Stockholm inte är så stort så blir länet en ännu större bov helt plötsligt.

skarmavbild-2016-12-09-kl-18-38-55

Vid en jämförelse med snittet för landet så häpnas man över Stockholmslän som förefaller totalt strunta i klimatfrågan.

Det bör i sammanhanget nämnas att det är bruttovärden och inte nettovärden som redovisas vilket betyder att situationen för Stockholm skulle blir än värre om upptagen av koldioxid från skogen tas med i beräkningen.

Är detta att ställa land emot stad? Nej!
Det jag gjort är bara att sätta saker i andra perspektiv, att få fler att tänka till. Det handlar om hur vi väljer att se på oss själva och på andra.

Trevlig helg, ordförande Axdorff

 

Kommentera