Tjädern – genusfågeln

Rickard9

Vi vet vid det här laget att tjädrar stoppar skogsbruk, torvbruk, vindkraft och en hel del andra bra saker. Det är Artskyddsförordningens regler om att man inte får störa förstöra eller döda som ställer till det.

 

Tjädern är en vanlig fågel. Faktum är att i kilo mätt är det Sveriges vanligaste fågel, den lever och mår väl. Vissa år går populationen upp, andra år går den ner, och över tiden ser framtiden ljus ut.

 

När vi talar om tjädrar är det oftast tupparna, hanarna, som vi tänker på. Dessa graciösa spelgalna skogshöns som när de visar upp sig för hönorna glömmer tid och rum. Men i naturvårdsdebatten glömmer vi oftast bort hönorna och deras barnkammare.

 

För tjädersläktet är det som för de allra flesta släkten tjejerna, hönorna i detta fallet, som är viktigast. Ändå är det tupparna och spelplatserna som vi hela tiden talar om. Senare forskning har visat att spelplatserna kan förekomma nästan var som helst. Vi människor förknippar dock oftast spelplatsen med en gammal skog. Kanske är det för att ”siktdjupet” är längre där och vi därför oftast ser dem där. Men i exempelvis Norrbotten är grusvägarna ofta spelplatser.

 

Men vad är det då som gör att en population över tiden ligger på en stabil hög nivå. Det är främst två saker var av ingen är spelplatsen. Det ena är låg nivå av rovdjur. Det andra är gynnsamma förhållanden för kycklingarna.

 

Jag lämnar rovdjuren därhän. Konstaterar bara att rovdjursbegränsning genom mänsklig aktivitet gynnar tjädern.

 

Möjligheten för hönorna att få fram överlevande kycklingar är något som människan också kan påverka. Paradoxalt nog så visar det sig att de platser som ger mycket mat och samtidigt mycket skydd är gränstrakten mellan gammal och ny skog. För att tala klartext så är det mycket som talar för att det bästa man kan göra för hönorna är att avverka skog genom att ta upp hyggen, gärna med lite krokiga kanter.

 

Om man nu på riktigt är orolig över tjädrarnas överlevnad så gör man klokt i att ändra fokus från tupparna och deras spelplatser. För tjädern överlevnad spelar det inger roll om det byggs en väg, avverkar eller om det byggs en vindkraftspark mitt i tupparnas tjäderspel. Högst sannolikt är det i stället positivt. Vägarna kan bli spelplatser och förse fåglarna med grus till krävan. Hygget skapar på några års sikt bra föda och skydd för hönorna.

 

Om vi bryr oss om mångfalden på riktigt bör flytta fokus från den patriarkala synen på tjädern och fundera mer över hönorna. Hos tjädern är det, som på så många andra ställen, tjejerna som är viktigast för populationen välgång.

 

Med vänlig hälsning, ordförande Axdorff

Kommentera