Vindkraften och rennäringen

Rickard24

Det är inte alltid så enkelt att bidra till den gröna ekonomin. Många markägare har själva byggt vindkraftverk på sin mark eller låtit arrendera ut mark till annan för ändamålet.

I renbetesland har kostnaden för vindkraftsetablering ökat en hel del. Detta enligt en dom (Mål nr M 208-06) från mark- och miljödomstolen. Enligt domen ska betydande hänsyn tas till rennäringen. Bland annat ska man:

  • Uppföra en hage för att göra det möjligt att utfodra 1500 renar.
  • Inhandla foderautomater och silon
  • Årligen bekosta utfodring om 112,5 ton pellets, 30 balar ensilage och 600 säckar renlav.
  • Tillhandahålla 20 stycken GPS-sändare för renar.
  • Bekosta en extra renskötare till följd av det merarbete som uppstått.
  • Tillhandahålla två snöskotrar i funktionellt skick inklusive bränsle.
  • Tillhandahålla bränsle för den extra trafik som kan uppstå i övrigt.

Möjligen ger detta en föraning om vad som komma skall även söderöver vad gäller hänsyn till det allmänna.

Prislappen för detta vet vi inte men den torde vara betydenade. Domen hittar du HÄR. 

Med vänlig hälsning ordförande Axdorff

Kommentera