UPPDATERAD: Alla kommer kunna överklaga en skogsavverkning

Det har idag varit utfrågning av statsråden. En av dem som fick svara på frågor var minister Bucht. Det duggar tätt med dumheterna från såväl regeringen som riksdagen nu.

Den 18 oktober påpekade vi att det i budgetproppen fanns med en skrivning vars innebörd är att alla ska kunna överklaga en slutavverkning. Detta uppmärksammade sen Eskil Erlandsson (C) veckan efter. Idag frågade en annan Centerpartist, Per Åsling, om denna skrivning varpå minister Bucht svarar ungefär så här:

–       Den här skrivningen har funnits i budgetpropositionen 2017 under friluftspolitiken på Kulturdepartementet  men den fanns också med 2016, så grattis Centerpartiet till att ni efter ett år upptäckt det här…

Det visar sig alltså att när nog samma skogsburkarfientliga skrivning var med i budgeten för ett år sedan! Vi har alltså politiker som bommar att regeringen för ett år sedan menar att allmänheten ska få överklaga alla avverkningar. Regeringen vill ge allmänheten möjlighet att överklaga beslut om privat skogsavverkning om det påverkar friluftslivet, det bommar man.

När landsbygdsministern pressas på ett svar, ska alla kunna överklaga, säger han ungefär så här: det är ju så att en skogsägare anmäler att man ska göra en skogsavverkning, det fattas ju inget formellt beslut att du får göra det eller inte göra. Man ser nu över lagen hur det ska hanteras. Det finns rättsliga problem med de och det ser vi nu över.

Sen hänvisar även Bucht till FN och hävdar att texten i BP 17 är en allmän skrivning som har anknytning till en FN konvention som Sverige har ingått. Om det stämmer, vilket vi inte hunnit kontrollera, så har riksdagen ställt till det rijält för de som vill avverka en bit skog.

Sammanfattningsvis. Alla ska kunna överklaga en avverkning och därför tillsätts en utredare som ska komma fram till just det, och sen skyller vi på internationella regler. Det är svårt att förvånas längre.

Länk till dagens utfrågning.

 

UPPDATERING: vi har nu förstått att det som Bucht överslätande refererar till som en FN konvention är FNs Århuskonvention. Detta betyder alltså att Bucht krattar manegen genom sin utredare av skogsvårdslagen så att nära nog alla med hänvisning till konvektionen ska kunna överklaga privata skogsägares rätt att avverka skog.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar