Nå regeringen hur går det?

Tänker ni utreda Artskyddsförordningen eller inte?

Av: ordförande Axdorff

Två av era generaldirektörer har begärt att förordningen ska utredas, ni är svaret skyldiga.

Som alla nog vet vid det här laget har vi en svensk artskyddsförordning som godtyckligt stoppar skogsbruket i hela landet.

Tjänstemännen på Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen använder sig av en handbok som de själva tagit fram för att tolka förordningen. Handboken är hårt kritiserad, flera personer och organisationer anser till och med att handboken strider mot svensk- och internationell lag.

Generaldirektörerna är medvetna om att handboken är ett reellt hot mot Sveriges enda hållbara bransch. För att två sina händer inför vad som komma ska har de sänt en skrivelse med en önskan om att regeringen ska se över Artskyddsförordningen. Myndighetscheferna ställer sig tveksamma till om förordningen är tillämpbar, effektiv eller rättssäker.

 

Vad gör då regeringen?
Det enda som en bekymrade naturbrukare ser är ministrar som fortsätter på den inslagna vägen att åka runt i landet och äta och fika och ge löften som de väl hemma i Stockholm har förträngt.

Vi som brukar och vårdar skogen vill likt generaldirektörerna ha svar. Enligt registrator har inget svar sänts till myndighetscheferna. Under tiden fortsätter de rättsliga övertrampen.

Tänker ni utreda art skydds förordningen och när?

PS glöm inte bort att bli medlem i Naturbrukarna DS

Lämna ett svar