Uppropet Egendomligt

Rickard2

Uppropet Egendomligt –  egendomligt bra för alla

 

Tisdagen den femte juli kommer för all framtid vara historisk. I en stor gammal ruin mitt i Visby släpptes uppropet Egendomligt. Ett samarbete mellan mig samt Martin Jacobsson som är satirtecknare och driver sidan I Fablernas land, Martin Moraeus som driver bloggen ”Bonde på riktigt” och ”Radio bonde” och Martin Borgs som är PR-konsult, filmare och författare. Gemensamt för oss fyra är en stark inneboende drivkraft för människors rätt att äga och bruka vad helst som de har i sin besittning. Initiativet är redan en succé med 2 700 följare på en vecka och 385 000 visningar på det populäraste inlägget!

Syftet med Egendomligt är att samla, beskriva och sprida information och berättelser om konstiga saker som har bäring på människors möjlighet att utveckla sin egen egendom. Mycket av det som vi inom Naturbrukarna arbetar med är minst sagt egendomligt och saker som vi behöver sprida till en större grupp människor för att få till en förändring. Vi är dock inte ensamma om att få utstå egendomliga saker. Många människor runt om i landet upplever exakt samma saker som vi naturbrukare gör. Även fastighetsbranschen har sina obefogade ”nyckelbiotoper”. Det fina med Egendomligt är att vi tillsammans i ett större sammanhang kan få folkligförankring för våra frågor, för vilka är folket?

Under fliken ”vad vi vill” på hemsidan för Egendomligt står det så här:
Var går gränsen för det allmännas anspråk på privat egendom? Hur kan vi förvänta oss långsiktighet när samhället inte garanterar att det du sår får du också skörda?

Egendomsrätten är en grundläggande del av alla fria samhällen och måste skyddas och stärkas när den sätts på undantag. Byråkrati och starka särintressen har en allt ökande makt över den enskilde och det vill vi sätta stopp för!

Egendomlig är en tankesmedja för att stärka egendomsrätten överallt där den inte respekteras. Bönder och lantbrukare är de första i samhället att drabbas när egendomsrätten hotas. Med inspiration från svenska bondeuppror vässar vi nu våra digital högafflar för att ta tillbaka rätten till liv, frihet och egendom!

Egendomligt stöds av Landshypotek bank och hade inte varit möjligt om de inte varit modiga nog att stötta oss.

För Naturbrukarnas del

För Naturbrukarna handlar det om att komma ur vår ”gröna” pratbubbla och in i samhällsdebatten i stort. Skriver du på sociala medier så använd gärna #egendomligt och följ initiativet på Facebook. Är du inte medlem i Naturbrukarna så behöver vi dig mer nu än någonsin. På så vis orkar vi mer.

Det finns bara en sak som gäller om man ska få genomslag, att vara på riktigt och att vara viktig. Det blir vi genom att verka. Genom att prata mindre och göra mer. Föreningen får gång på gång erkännande från såväl politiker, tjänstemän och civilsamhället i övrigt för att vi gör saker uppriktigt och nu upplever jag att vi har nått nästa nivå. Människor som normalt inte pratar om att bruka naturen talar om fördelarna med en brukad natur vilket är mycket positivt. Samtidigt som den gamla miljörörelsen som vill skydda allt i tid och otid är stressad.

Business as usual. Det nya initiativet egendomligt kommer inte påverka grunden i det som vi arbetar med inom naturbrukarna. Jag väljer att se det som ytterligare en kanal för att nå ut med vårt viktiga budskap. Budskapet om att de som brukar marken inte är onda människor som förbrukar naturen utan att vi i själva verket är själva förutsättningen för ett hållbart samhälle eller kanske förutsättningen för ett samhälle.

Föreningen har god återväxt hos många yngre duktiga och visionära ungdomar. En av dem är Marcus Sydh Göransson. Han tog till och med semester från sitt jobb för att följa med till Almedalen och göra nytta för föreningen. All heder till honom.

Gemensamt med andra kan vrida denna skutan på rätt köl.

Med vänlig hälsning, ordförande Axdorff

 

 

 

 

Kommentera