Därför ifrågasätter skogsutredaren äganderätten

Rickard-Axdorff_avatar-180x180

Att den statliga utredaren Charlotta Riberdahl ifrågasatte privat ägande under en konferens i Almedalen beror på att det ingår i det uppdrag hon har fått. Nu måste fokus genast flyttas till beställaren, minister Bucht, som även bär  ansvar för de hårt kritiserade ledamöterna i skogsstyrelsens styrelse.

I slutet av den beställning som landsbygdsminister Bucht har gjort. Under rubriken Konsekvensbeskrivningar står det Eventuell påverkan på skogsägarens äganderätt ska också redovisas.” Det är alltså acceptabelt att äganderätten inskränks men att regeringen vill veta hur mycket.

Många skulle nog hävda att det borde stå att under inga som helst omständigheter får äganderätten påverkas och att äganderätten per definition antingen finns eller inte finns.

Att ministern nu försöker sträcka upp utredaren är en chimär i syfte att flytta fokus till person och bort från regeringens syfte med uppdragsbeskrivningen.

Uppdraget eller upplägget i övrigt är riggat för att:

  • En avverkningsanmälan ska leda till ett beslut
  • Beslut ska kunna överklagas
  • Miljöpåverkande åtgärder som kräver beslut beläggas med miljöavgift
  • Århuskonventionen och överklagansrätt av allt och alla blir möjlig
  • Detaljbeskrivningarna av avverkningsområdena ökas, misstag ska bötfällas.

Det är för mig en gåta att ingen reagerat på detta egendomliga direktiv tidigare. Du finner det här.  Redovisningen ska ske senast sista mars 2017.

Kommentera