Kråkfågel stoppar avverkning norr om Dalälven

lavskrika02

Nu är det fastslaget. Artskyddsförordningen stoppar effektivt människor från att bruka naturen så som de gjort i generationer. Beslutet om att stoppa avverkningarna är det egendomliga kvittot på vad de folkvalda menar när de säger, äganderätten är helig men vi vill begränsa rätten att bruka skogen.

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen förbjuder avverkningar på fem skogsfastigheter i Gävleborg. De anser att avverkningarna påverkar fågeln negativt, vilket stämmer för det aktuella områdena men inte för populationen.

Denna gång handlar det om Lavskrikan. Lavskrikan är en stannfågel som förekommer över större delen av den norra barrskogsregionen från Skandinavien, genom Ryssland österut till Stilla havet. I Sverige trivs den i granskogar äldre än 60 år från Dalälven och norrut, inte direkt en bristskog i Sverige.

Skogsstyrelsen följer med största sannolikhet lagen vilket bör betyda att nu är det stopp för avverkning av granskogar norr om Dalälven, där bor och lever det nämligen lavskrikor.

Markägaren har möjlighet att överklaga den lag som politikerna implementerat.

Vi kan bara be om att artskyddsförordningen skrivs om skyndsamt men vi erfar att det kan ta upp till fyra år. Många kommer lida och det är inte bara skogsbrukare.

Föreningen mobiliserar nu krafter för att undersöka hur vi kan få ett stopp på detta. Vi har en ovärdig statsapparat som behandlar sina medborgare på ett omänskligt sätt.

Ordförande Axdorff

Kommentera