Skogsskövling – när Mp debatterar svenskt skogsbruk

Rickard24

Naturvård och områdesskydd

 

I går debatterades naturvård och områdesskydd i Riksdagen. En länk till debatten hittar du här.
Vid ett antal gånger refererade Stina Bergström (Mp) till ett lunchseminarie som hon arrangerat i riksdagen för att upplysa om kalhyggets nackdelar och hyggesfria fördelar. Naturbrukarna medverkar gärna på en liknande dragning. Skadar nog inte om de som ni andra talar om får komma till tals själva.
Enligt gårdagens debatt föreslår Bergström även någon typ av ersättningen till de som ”ställer om” till hyggesfritt. Från Naturbrukarnas sida misstänker vi starkt att det snarare handlar om att fortsätta på den inslagna linjen med att fördyra traditionells skogsbruk.
I sitt anförande gömmer sig Bergström bakom utländska studenter för att få använda det magiska ordet om den svenska hållbara skogsproduktionen, skövling!
Har du tid över så följ gärna dessa debatter. Flera av talarna säger bra saker men det är bara vad som faktiskt sker som spelar någon roll.
Flera motioner diskuterades och det blev avslag med hänvisning till att arbete i frågorna pågår parallellt. En av motionerna behandlade intrångsersättning.
Motion 2015/16:293 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M), yrkande 2 bör lagen ändras så att staten får reservera områden på en fastighet i högst ett år utan att ersättning utbetalas till markägaren i fråga.

I partimotion 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 19 anförs att människors frihet, förfoganderätt och äganderätt ska stärkas, bl.a. genom att tvingande avsättning av skogsmark inte ska vara tillåtet i de fall ersättning inte kan utbetalas vid intrångstillfället.

Med vänlig hälsning, ordförande Axdorff

Kommentera