Remissvar

Föreningen har nu lämnat svar på något som heter ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket”. Det handlar om hur Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska arbeta utifrån att det inkommer en anmälan om avverkning.

Föreningens svar finner ni på denna länk NV-08573-15 Jag uppmanar många att läsa den och att försöka sätta sig in i allvaret. Själva riktlinjerna hittar ni på denna länk. 

Det skogsbruk vi har idag är hållbart med stor hänsyn till såväl människa som natur. Naturbrukarna har stor tillit till skogsbrukaren och dennes vilja att efterlämna sig en brukad skog med hög biodiversitet med många ovanliga arter. I vårt svar varnar vi för att ett bakslag i detta arbete om riktlinjer anammas. Således riskerar dessa riktlinjer att tvärt om att minska mångfalden i skogen vilket vi ser som djupt olyckligt.

Med vänlig hälsning, ordförande Axdorff

PS glöm inte bort att bli medlem i föreningen, klicka här DS

 

Lämna ett svar