Sluta slösa våra skattepengar på nya husbyggen i betong

Rickard24
Denna debatt var med i Nerikes Allehanda igår. De verkar ha svårt med digitala texter varför texten kommer här:
De styrande politikerna i Örebro kommun är ansvariga för att de gemensamma fastighetsbolagen plöjer ner över en miljon kronor om dagen på ohållbart husbyggande. De slösar med våra skattepengar och belastar jordens resurser i onödan.
Problemet är att allmännyttans fastighetsbolag nästan uteslutande bygger flerfamiljshus i betong i stället för i trä. Att det tillåts beror i sin tur på felaktig ägarstyrning. När byggandet ökar i kommunen kommer belastningen bli än värre. I stället skulle byggande kunna leda till kolinlagring och miljönytta med hjälp av trästomme. Att investera i hållbar utveckling genom fiffiga bostäder är troligen en av de största åtgärderna kommunen faktiskt kan göra – gör det.
Örebro är bland de sämsta i klassen. I exempelvis Växjö har framsynta och medvetna politiker redan försäkrat sig om att vartannat hus som kommunen äger kommer att ha trästomme redan 2020. I Växjö tar de folkvalda ansvar för framtiden medan de i Örebro blandar betong för glatta livet.
Enligt flera internationella organ är cement och betong tillsammans med mineralolja ett av de största hoten mot en hållbar värld och trä från skogen är lösningen. Vi är övertygade om att endast några få av kommuninnevånarna tycker att deras skattepengar aktivt ska placeras i sådan verksamhet.
Det går utmärkt att bygga flerfamiljhus med trästomme. Problem med brandskydd eller begränsningar i höjd är undanröjda sen länge och just nu byggs världens högsta hus med trästomme, 84 meter!
Ökad efterfrågan på flerfamiljshus med trästomme skapar dessutom fler inhemska jobb, gynnar handelsbalansen och skapar sysselsättning på landsbygden. När alla kostnader summeras har det visat sig billigare att bygga med trä. Aspekter som lågenergibyggande klarar trähus med bravur och jag inbillar mig att man dessutom mår bättre av att bo i ett trähus.
Vid årsskiftet går det att skriva om ägardirektiven till kommunens fastighetsbolag. Fram till dess förutsätter vi att ni gör den läxa som många andra kommuner redan gjort. Att fortsätta lägga pengar på att bygga dyrt, ohållbart och klimatbelastande är inget som en kommun som i övrigt vill vara framsynt bör syssla med. Det enda som krävs är ett mätbart beslut. Vi föreslår att minst 30 procent av kommunens fastighetsbestånd ska ha trästomme senast 2025. Vill ni ha kvar det ansvar ni tilldelats från oss innevånare gör ni klokt i att använda ansvaret bättre.
Naturbrukarna Sverige
Ordförande Rickard Axdorff
PS hur ser det ut i din komun, hör gärna av dig, och bli gärna medlem DS

Kommentera