Naturbrukarna Sverige välkomnar Herman Sundqvist som generaldirektör för Skogsstyrelsen

Herman-Sundqvist_131217_304

Naturbrukarna ser med tillförsikt på utnämningen av Herman Sundqvist som ny generaldirektör för Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har en nyckelroll för möjligheten att bruka skogen alldeles oavsett vilken verksamhetsgren man väljer.

Att de statliga myndigheterna inte låter sig styras är ett betydande problem. Både denna och den förra regeringen har flera myndigheter vilka ignorerar huvudmannens riktlinjer i vilket samhälle man vill bygga.

- Att Sundqvist redan på presskonferensen tydliggör att det mest prioriterade för honom är att ”föra ut och göra verklighet av regeringens skogspolitik” är glädjande. Utan att övertolka innebörden av detta bör det ändå betyda att egna agendor som inte ligger i linje med regeringens skogspolitik kommer att stävjas säger Rickard Axdorff, ordförande Naturbrukarna.

Utifrån ett antal olika remisser som påverkar Skogsstyrelsens möjlighet att göra verklighet av regeringens skogspolitik höjer vi dock ett tydlig varningens finger. En hel del talar för att kampen om vem som påverkar skogsbrukarnas vardag mest kommer att vinnas av Länsstyrelsen, eller rättare sagt förloras av Skogsstyrelsen.

Naturbrukarna Sverige

 

Kommentera