Avverkningsavgift på skog – så kommer det gå till!

Jag har i omgångar flaggat för att skogsbruk snart kommer att straffbeskattas, en avverkningsavgift.

Bakgrund

Sen mitten på november 2014 har allt oftare skogsbruk beskrivits som miljöfarlig verksamhet. Verksamhet som inte betalar sina egna miljöstörningskostnader. På fullaste allvar anser stockholmare som exempelvis miljömålsberedningens ordförande, Anders Wijkman, att skogsbruk är miljöfarlig verksamhet. Själv anser jag att skogsbruk är en av få saker som är naturlig verksamhet, tydligen har jag fel. Bland annat anser nämnde Wijkman att vanligt skogsbruk är en klimatkatastrof. Detta enligt ”de nya forskningsrönen” som han vägrar dela med sig av.

Inte bara miljödepartementet utan även Naturskyddsföreningen (SNF) har denna grundinställning, eventuellt är det samma personer? Så sent som denna vecka kom en beställning på avverkningsavgift i form av en debattartikel från SNF. De begär att regeringen ska driva igenom en skatt på skogsbruk. Att sända internpost till sina kamrater på miljödepartementet hade kanske varit enklare.

 Hur ska det gå till?

Det är nu det blir riktigt intressant. Naturvårdsverket (NVV) presenterade i veckan ”Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenade områden”. Det låter kanske inte som något farligt? Jag oroas dock för att detta är den väg man valt för att driva in den skogliga avverkningsavgiften. Utredningen är ett resultat av det uppdrag som NVV fick i december 2014, två månader efter regeringsbytet.

I förslaget går att läsa

  • Naturvårdsverkets förslag skapar förutsättningar för förorenaren att betala för sina föroreningar
  • Att alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamhetsutövare betalar in avgifter till en statligt administrerad fond. Fonden kan ge bidrag till efterbehandling när det saknas en ansvarig med betalningsförmåga
  • Förslagen riktar sig i stort sett mot verksamhetsutövare för A- B- och C-anläggningar

Behövs en lagändring?

Vad säger då lagen. Kan skogen verkligen enligt svensk lag anses som miljöfarlig verksamhet? Lagen som behandlar detta är miljöbalken 1998:901. Tittar vi exempelvis på nionde kapitlet som behandlar miljöfarlig verksamhet och under §6 hittar vi texten Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts att anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet… Beroende av vem som tolkar saken så står det med andra ord att regeringen, utan att göra någon lagändring, får bestämma att skogsbruk ska vara tillståndspliktigt.

Därmed är cirkeln sluten och en avverkningsavgift kan tas ut.

PS  Skulle det mot förmodan tillstöta några små juridiska problem i detta upplägg kan problemen säkert justeras, eftersom man i skrivande stund ser över Skogsvårdslagen. DS

Rickard Axdorff, ordförande & grundare av Naturbrukarna Sverige
– medlem i föreningen blir du här

 

Lämna ett svar