”Som man riggar en debatt får man svar”

Riksantikvarieämbetet har idag sitt Höstmöte. Dagarna tre handlar om kampen om kulturarvet. På en av punkterna, klockan 16:15 idag onsdag, är rubriken ”Som man ropar i skogen får man svar”. En ärligare rubrik hade varit ”Som man riggar en debatt får man svar”.

Det handlar om ett samtal mellan främst journalister och vänsterfolk styrd av Maciej Zaremba som ska tala om att kvalitetssäkra ”Den blandade gammelskogen”. Men gammelskogen har aldrig funnits annat än i små enklaver där människan inte kommit åt att brukat den och i de områdena var den inte blandad. Man ska alltså tala om något som inte finns, som tomtar och troll typ.

Denna programpunkt är inte en olycka, det är ett försök till medveten historieförfalskning av myndigheten vars uppdrag är att främja kunskapsförsörjning och bedriver informations- och rådgivningsverksamhet. Vill de veta något om historien om gammelskogen så har de duktiga experter ”Inhouse”.

Hade myndigheten på allvar velat diskutera skogens historia hade det varit lämpligt att någon från skogen varit med. De hade kunnat förklara att den skog de avser att tala om aldrig funnits annat än i små enklaver och i dessa enklaver var inte skogen blandad. Svenska skogar är brukade skogar med höga naturvärden skapade av människor som brukar dem. Detta är ett kulturarv att vara rädd om.

Under denna dag är det mängder av journalister och mängder av anställda från länsstyrelserna och kommuner. De kommer med största sannolikhet åka hem och skriva om den drömska förlorade platsen ”Gammelskogen” till sina läsare. Myndighetspersonerna kommer få mer vatten på sin kvarn vars uppgift är att skydda mer skog från sina brukare.

På denna länk kan du följa samtalet klockan 16:15. Vi får hoppas att de flesta redan gett upp för dagen innan dess. Titta gärna kommentera på #hostmote

http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/hostmote/

Rickard Axdorff
Ordförande Naturbrukarna

 

Lämna ett svar