Tomma burar

Natten till den 4 augusti stal ett antal personer några grisar för att stoppa det dödliga våldet mot djuren. De gjorde sig bland annat skyldig till olaga intrång och stöld i ett grisstall eller som de själva uttrycker det, en djurfabrik.

För oss, Naturbrukarna Sverige som driver linjen att den framkomliga hållbara vägen för nuvarande och kommande generationer är att bruka naturen, är tilltaget naturligtvis inte acceptabelt.

Föreningen som ligger bakom stölden av privat egendom har ett ultimatum. Ingen människa ska äta ett annat djur. Allt från animalierna, från att dricka mjölk till att äta kött är ett brott mot djurrätten. Skulle jag gissa betyder det att så gott som alla lantbrukets djur försvinner. Vad det betyder för biologisk mångfald, människor på landsbygd och djuren de säger sig värna om vet vi.

Personerna bakom aktionen är Johanna Erikson, Martin Smedjeback, Ramin Winroth, Robin Johnsson, Sara Andersson och Staffan Andersson.

 

Skärmavbild 2015-08-04 kl. 14.08.30

 

Detta hittar vi under ”Om oss” på deras hemsida.

Tomma burar är en aktionsgrupp som genomför civilt olydiga och ickevåldsliga djurrättsaktioner. Under augusti 2015 kommer vi att uppmärksamma människans utnyttjande och dödande av djur på flera olika sätt. 

Vi känner ett moraliskt ansvar att ingripa mot våld och förtryck. Det gäller även med handlingar som bryter mot dagens juridiska regler. Ickevåldsprincipen innebär att vi inte använder någon form av våld mot någon individ och att vi strävar efter att behandla alla med respekt och vänlighet, inklusive våra meningsmotståndare. Att vi gör våra aktioner i en tradition av civil olydnad betyder att vi är öppna med vilka vi är och vad vi vill. Vi tar fullt ansvar för våra handlingar och är beredda att försvara dem i en rättegång om så behövs.

De skriver ovan i pluralis vilket får anses som att de kommer att återfalla i brott, återfallsförbrytare således. Nu påstår de sig ha polisanmält sig själva, detta har vi ännu inte hunnit kontrollera sanningshalten i. Om nu de inte blir påförda brott så är det en gåta.

Dessa personer har vid en enkel sökning kopplingar till många andra liknande föreningar. De dyker upp som talespersoner för Djurens rätt där de protesterar mot minkfarmar. Någon driver projektet Ett år för djuren där han föreläser på ABF möten om ”Hur man talar med köttätare”. På dess hemsida kan man läsa om ” hur djuren behandlas inom den svenska djurindustrin är det svårt att inte beskriva det som förtryck och om fiskar som plågsamt kvävs till döds”. Ett annat projekt som dyker upp är Köttskatt nu som drevs av några aktivister under Almedalsveckan med syftet att köttproduktion via koldioxidskatt ska göras olönsam. En skatt som bereds eller förbereds på miljödepartementet nu.

bils A

Köttskatt var en del av föreningen Svensk mat- och miljöinformations (SMMI) delegation precis som Köttfri måndag som drivs av före detta partiledaren för Djurens Parti som tidigare även satt i styrelsen för ovan nämnda SMMI. Köttfri måndag stöds för övrigt av en rad organisationer så som WWF, Fältbiologerna osv.

Skärmavbild 2015-08-04 kl. 16.06.01

 

Minsta gemensamma nämnare, utöver att dessa personer verkar vara samma människor som inte kan släppa tanken från fablernas värd där djur också är människor, förefaller vara storstaden och vänstertanken. Det förefaller också som om de allra flesta av dessa organisationer hänger ihop på något sinnrikt sätt. Det kommer att komma fler sådana här aktioner från vad som kan liknas med radikala aktivistceller som har tyst stöd från allt för många.

Med vänlig hälsning, ordförande Axdorff.

 

Lämna ett svar