Ät mer svenskt kött, för miljöns skull!

Rickard-Axdorff_avatar-180x180

En svensk köttskatt är lättsinnigt och vi förordar snarare ”köttstöd” till köttproducenterna, landets verkliga miljöarbetare. Vi behöver fler kor och fler bönder i landet för miljöns skull, inte tvärt om.

Köttskatt är en ideologisk driven fråga från en förvirrad miljörörelse som har förklätts till ett populistisk miljöpolitisk slagträ. En politik som regeringen på fullt allvar arbetar med.

För de som bommat, kossor äter färskt gräs på sommaren och lagrat gräs på vintern. En helt naturlig produkt. Kossorna omvandlar gräset till kött, mjölk och avföring. Den senare återgår i kretsloppet när den tas upp av gräsrötterna för att bli nytt gräs. Vid matsmältningen bildas även gas i form av rapar och pruttar. Dessa marknära gaser brytts ner med hjälp av solen för att lagras i gräs som sedan ätas upp av kor, och så börjar det om. Ett i det närmsta neutralt system.

Kor

Svensk köttproduktion genererar hög biologisk mångfald och ger ett varierat och rikt kulturlandskap med vackra miljöer vilka påminner oss om vår historia utan att ställa till det nämnvärt för klimatet. Detta är politiken nu beredd att offra för att bli omvald en mandatperiod. För att haka på några få starka viljor vilka verkar ha egen nyckel till regeringskansliet. Svensk djurhållning av kossor är inte miljöfarligverksamhet utan ett helt vanligt naturligt kretslopp. Ja, lantbruket stoppar in några andra nödvändiga produkter i detta kretslopp men de har i sammanhanget liten påverkan.

Att äta mindre svenskt kött leder dock till allvarliga miljöproblem. För att leva upp till de miljömål som berör lantbruket är det enskilt största problemet avsaknaden av betande djur som förutsätter lönsamma lantbruk. Vår uppfattning är att en köttskatt leder till än fler konkursade djurbönder. På 30 år har det försvunnit en halv miljon kor från Sverige och trenden är densamma för lantbrukarna. Detta är ett verkligt och allvarligt miljöproblem.

Så länge du äter svenskt kött behöver du inte ha miljöångest, i stället kan du vara stolt. Du bidrar till biologisk mångfald genom köp av klimatsmartare svenskt kött levererad från landets verkliga miljöarbetare, de som brukar naturen. Stöd deras kamp med att upprätthålla en landsbygd med höga biologiska- och mänskliga värden. De behöver konsumentens stöd, ett köttstöd.

Naturbrukarna Sverige,
Ordförande Rickad Axdorff

Kommentera