Fransmän, orsaken till rödlistade svenska småfåglar

ortolansparv-jpg

Vad är orsaken till att svenska ortolansparvar är en av Sveriges mest hotade fåglar?

Sannolikt är orsaken inte habitatförstörelse som ett resultat av det moderna svenska jordbruket eller utsläpp av miljögifter. Orsaken är glupska fransmän. Enligt en ny studie uppger dn.se att orsaken är att sparvarna ofta hamnar på det franska deliciösa middagsbordet.

Misstankar har funnits länge men nu verkar det som om en starkt bidragande faktor till minskningen i Sverige är den omfattande fångsten som bedrivs på fåglarna i sydvästra Frankrike, i regionen Les Landes. Visserligen är fångsten förbjuden sedan 1999, men fransmän är fransmän. Fram till de blev fredade infångades cirka 50.000 ortolansparvar årligen. Hur stor den illegala jakten är vet i fåglarna.

I den nya studien har svenska forskare försett sparvar med så kallade ljusloggar. Med dessa har man kunnat utläsa fåglarnas hela flyttväg från häckplatserna i norra Sverige ner till Västafrika. Resultatet är entydigt, merparten av de svenska fåglarna tycks ta vägen förbi Les Landes där de löper stor risk att bli infångade.

– Man har länge haft för sig i Frankrike att ortolansparven är en delikatess. Man fångar in dem, göder upp dem i bur, dränker dem i armagnac, kör in dem i ugnen och äter dem sedan hela, säger Robert Ekblom, redaktör för tidskriften Ornis Svecica där studien publiceras.

 

Kommentera