PPP

Polluter-Pays Principle, PPP. Den som orsakar skador i miljön skall betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Som brukare av naturen tillhör du förorenar. 

Vet inte hur många gånger jag hörde uttrycket under Almedalsveckorna i somras, PPP. Idag har Anders Wijkman, regeringens nya nyckelperson och ordförande i Miljömålsberedningen, skrivit på SvD Nyheter om saken.

Där går det att läsa … Beskatta the bad things. Inte the good things. Vidare skriver Wijkman … där självklara komponenter är höjd skatt på fossila bränslen samt en skatt på ”jungfruliga råvaror”, alltså material från skogen, jordbruket…

Det måste väl ändå vara många fler än jag som anser att bruket av de oändliga resurserna vi har i Sverige är att anse som goda saker att pyssla med. Svaret skyldig till alternativet, att inte bruka våra ändliga naturresurser, saknas. Vad ska vi bygga hus av, vad ska vi torka oss i rumpan med och vad ska vi värma oss med om vintern. Är tanken att vi ska importera mer så att vi förflyttar källan till det som Wijkman kallar för förorenande verksamhet. Vackra tankar? Faktum är att vi, brukarna, fixar både det hållbara och mångfaldsfrågorna.

Föreslår att även du läser artikeln som visar framtidens fastslagna väg. Klart är, hugger du ner ett träd är du statens fiende nummer ett!

Glöm inte bort att bli medlem, klicka på länken.

Rickard Axdorff

Ordförande Naturbrukarna Sverige.

 

1 Trackback

Lämna ett svar