Romson, en fråga om rikes säkerhet?

”Det kan vålla fara för rikets säkerhet om den begärda e-posten röjs”

Vi som brukar naturen är beroende av att de som är satta att serva oss sköter sig. För att vi ska kunna kontrollera att de sköter sig har vi bland annat offentlighetsprincipen. Fungerar den, tveksamt.

Detta har hänt.

Statsrådet tillika miljöminister och vice statsminister Åsa Romson är emot jakt av varg. Är det en stor sak för henne? Tja, detta är en dump av hennes blogg.

Romsson blogg

Till skillnad från Romson anser Naturbrukarna Sverige att ett alltför högt rovdjurstryck i markerna är en fara för biologiskmångfald. Med anledning av hennes stora fokus på vargfrågan begärde föreningen ut ministerns E-post för den period som vargjakten tillfälligt stoppades av Förvaltningsrätten i Karlstad. Vi var nyfikna på vilka hejarrop som Romson fick och vilka hon gav. Kan det vara så att ministern påverkade det tillfälliga stoppet av jakten. Kanske skulle vi finna obekväma ingående mail från föreningar vars linje Romson driver?

 

Händelseförlopp

12/1
Begär vi ut e-posten.

14/1
Vi får mail med passusen ”Detta besked kan inte överklagas. Däremot kan du, om du inte är nöjd med beskedet, vända dig till mig (expeditionschef Lena Ingvarsson) och begära att frågan prövas av myndigheten. … eller direkt överlämnas till regeringen”.

Vika mail fick vi då? Det var tre ingående och ett utgående. Det handlad om ”jubileumsfester” och humbug från någon skojare. Uppenbart att nästan allt plockats bort.

15/1
Meddelar vi att vi inte är nöjd med beslutet från igår och önskar överprövning av beslutet.

19/1
Fick vi e-post, vilket visade sig vara ett brev vi redan fått.

22/1
Vi får information om att regeringen idag på ett regeringssammanträde behandlat vår begäran om att få ta del statsrådet Romsons e-post.

26/1
Vi får beslutet digitalt med tillägget att ”Ärendet kommer att avslutas”. Vi har alltså ett regeringsbeslut som avslår vår begäran om att få ta del Romsons e-post signerat av Romson själv. Tydligen är hennes brevlåda så graverande att det kan vålla fara för rikets säkerhet om vi får ta del av hennes e-post. Jag gör det för troligt att det snarare återfinns något i hennes brevlåda som är obekvämt för statsrådet själv.

Skärmavbild 2015-01-30 kl. 11.16.43

 

Är det slut nu?

Ja, detta beslut verkar inte gå att överklaga varken till Förvaltningsrätt eller till JO. Men som vanligt finns det alltid ett men. Detta men stavas KU. Om någon av ledamöterna i KU läser detta, och anser att frågan om när ”sekretess-kortet” ska dras är intressant för att vi ska ha ett fungerande parlamentarisk styre, då kan frågan fortfarande leva. Finns det en  ledamot som gör folket en tjänst, vem vet?

 

Med vänlig hälsning
Ordförande Axdorff

Lämna ett svar