Naturen ska inte sparas i ett museum

Hanna ÖP

Den grundläggande förståelsen för svensk natur och hur dess mångfald bevaras saknas hos regeringen, som vill satsa pengar på naturreservat men samtidigt straffbeskatta bönderna.

Många landsortstidningar har mycket vassa ledarskribenter vars alster förtjänar att läsas av en bredare krets. Den 24 oktober publicerades en sådan i ÖP skriven av Hanna Björklund. Vi har här låtit publicera den i sin helhet. 

 

En av de bilder Miljöpartiet använder på sin hemsida föreställer ett vackert landskap med lövskog och en öppen glänta. På bilden finns en knapp där det står Spara. Det är MP:s gestaltning av hur man bevarar natur och mångfald. Som ett museum som ska glasas in. Denna syn på naturen verkar också har varit med och format en del av den miljöpolitik finns med i nästa års budget som lades fram av den nya regeringen i veckan. Ett ledord blir biologisk mångfald.

Biologisk mångfald låter nästan lika fint som det är. Naturen och miljön fungerar bäst om en mängd av arter tillåts existera, ett system med många olika livsformer blir mer motståndskraftigt för förändringar. Den som arbetat med att bruka natur vet att den svenska mångfalden är helt sammanvänd med mänsklig närvaro och brukande. Biologisk mångfald i exempelvis skog och hagmark är beroende av att människan fyller sin roll i ekosystemet. Svensk hagmark exempelvis, med sina blommor, örter och insekter, behöver djur som betar och människor som fäller vissa träd och röjer sly. En hage som lämnas åt sitt öde växter igen och den biologiska mångfalden minskar.

Den som är intresserad och vill läsa på om regeringens satsning på biologisk mångfald har svårt att konkret hitta vad som ska göras. Naturvårdsverkets anslag för skydd av värdefull natur ….

Tyvärr får ni läsa slutet på texten på denna länk men den är värd att läsas.   

 

Rickard Axdorff
Ordförande Naturbrukarna

Kommentera