Almedalen, naturbrukarna och förorenarna!

Hemkommen från politikerveckan i Almedalen är det mycket att reflektera över. En sak är mycket tydligt. Vi i föreningen har två synnerligen viktiga saker att hjälpas åt med. Det ena är att vi fort behöver bli fler medlemmar, det andra är att vi lika fort behöver mer pengar. Anledningen är enkel. De finns stora sammanslutningar med gott om kapital som drar stora applåder när de säger att vi inte ska bruka naturen utan skydda den från brukarna. Det kommer att leda till en både fattigare mångfald och en fattigare landsbygd och det kan vi inte ställa upp på.

Ett uttryck jag hörde flera gånger var ”polluter pay”. Det är en princip om att förorenaren ska betala. Kanske inget konstigt om man exempelvis bryter brunkol. Men det blir oerhört konstigt när den enda så gott som hållbara branschen vi har i landet samtidigt anses vara den största förorenaren, skogsbruket. Som om det inte räckte hörde jag också att det måste till ett slut av subventioner till de som smutsar ner. I det här fallet handlade det om jordbruket.

I Almedalen framgick det att samhället ska stoppa de stora miljöbovarna och just nu framställs det som om bovarna är de som brukar naturen. Krasst handlar debatten om frågor som ger många röster i september, mindre brukandet av naturen är en av dem. Vi som samlats kring denna förening vet bättre än så. Vi vet att brukande av naturen på ett redbart sätt är att ta ansvar för en hållbar framtid. Vi vet att framtidens samhälle bygger på brukandet av naturen. Alla andra politiska inriktningar är totalt ansvarslösa.

De som brukar naturen har ett stor ansvar. Det är de som på ett eller annat sätt är lösningen för en grönare framtid. Likväl föreslogs det hejvilt under politikerveckan olika typer av förslag som innebär att allt mindre jord kommer att brukas. Det behövs en ny syn på god natur- och miljövård. Svaren på alla frågor är inte att skydda mer skog och mark. Svaren på alla frågor är snarare att bruka mer skog och mark.

 

Bli medlem genom formuläret här och gilla oss på Facebook/naturbrukarna samt följ oss på Twitter/naturbrukarna. Att inte göra något är att göra något och vi kan fortfarande påverka i rätt riktning.

 

Rickard Axdorff
Ordförande Naturbrukarna Sverige

Lämna ett svar