Urbanisering, okunskap och demokrati

Herman-Sundqvist_131217_304

I förlängningen är det inte bra om de som bor på landsbygden känner att de inte kan påverka sin egen vardag.

Inflyttningen till Stockholm lär motsvara ett par fulla SL-bussar om dagen. Varje dag, hela året. Och många av dem som flyttar till storstaden kommer från landsbygden eller har tydlig förankring i landsbygden. Denna inflyttning till städer, urbaniseringen, omfattar naturligtvis andra städer än Stockholm, men där ökar befolkningen särskilt snabbt.

Det här är ingen ny företeelse och det kommer säkert att fortgå många år till. Att folk flyttar in till staden är i sig inget dramatiskt. Däremot är de långsiktiga effekterna svåröverskådliga. Utan landsbygd fungerar inte städerna. Maten vi äter kommer från landsbygden, inte från COOPs eller ICAs centrallager. Virket till altanen eller till panelen kommer från skogen, inte från bygghandlaren. I takt med att en allt större andel av befolkningen bor i städer minskar kunskaperna om landsbygden och förståelsen för var maten och virket kommer ifrån. Vetskapen att jordbruk och skogsbruk är en förutsättning för att ge oss de varor vi behöver är inte lika självklar hos en urbaniserad befolkning som hos en befolkning som till stor del bor på landsbygden.

Inte nog med att många stadsboende inte har samma självklara förståelse för och insikt om skogs- och jordbruk som befolkningen på landsbygden, de stadsboende är dessutom mångdubbelt fler. Därför är det också den stadsboende delen av befolkningen som ”bestämmer” – vårt demokratiska system fungerar tack och lov så att alla har en röst.

Ovanstående beskriver en situation som i Sverige kommer att bli allt svårare att hantera. I förlängningen är det inte bra om de som bor på landsbygden känner att de inte kan påverka sin egen vardag. Det är inte bra om de känner att deras vardag styrs av människor i städer långt borta, människor som inte förstår landsbygdens förutsättningar, saknar kunskap eller har vanföreställningar. Därför behöver politiker, miljörörelse, företrädare för skogsnäringen och jordbruket ta ansvar genom att inte utnyttja den relativa okunskapen hos en stor del av befolkningen. Att skapa opinion genom hårt vinklade budskap om hur det är och hur det borde vara på landsbygden kan vara lockande, men i förlängningen riskerar vi alla att förlora på det.

Herman Sundqvist
Skogschef Sveaskog

Kommentera