Kloka ord

Här kommer vi publicera texter från våra medlemmar. Under rubriken ”kloka ord” har du möjlighet att uttrycka dina åsikter. Har du en viktig åsikt och vill nå ut med ditt budskap så hjälper vi dig mer än gärna. Ämnen som vi gärna ser att du tycker till om är sådant som har med bruk av naturen att göra. Allt från problemställningar du ställs inför i vardagen till storpolitik. Tycker du att det är bökigt att uttrycka sig i skrift stödjer vi dig mer än gärna i ditt författande. Vi publicerar det du skriver på denna sida samt placerar din text Naturbrukarens Facebook och Twitter samt hjälper dig komma fram på de lokala redaktionerna med din text.

Lämna ett svar