Brukaren

Människan

Vi sätter brukaren i centrum, inte i skamvrån. Ett aktivt brukande av våra naturresurser är det miljövänligaste vi kan göra. Därför vill vi synliggöra brukandets alla positiva delar.

Jag har svårt att se någon enda bransch som är så grön, så hållbar, så naturnära, så naturlig som skogsbranschen. Hur kan det då komma sig att brukandet av naturen allt mer uppfattas som miljöfarlig verksamhet. För faktum kvarstår, det moderna skogsbruket är i all väsentlighet hållbar.

Jag tror att det handlar om fyra saker vilka ligger till grund för nidbilden. Det ena är att staden har tillåtits avskärmas från naturen och inte minst brukandet av naturen. Det andra är att många personers referenser om brukandet av naturen hämtas i rapporteringen av när vi gör fel och vilket inte sällan underblåst av bevarandeekologerna. Den tredje anledningen är att brukarna är så få och finns så långt bort från maktens boningar. Det fjärde är att det tidigare saknas motvikt till de personer som menar att skogsbruk inte är hållbar verksamhet.

Under 2012 bildade jag en förening vars embryo skulle visa sig bli den ideella föreningen Naturbrukarna Sverige. Jag hade då arbetat med att skriva skogspolitiska ledare i tidningen Skogsaktuellt under fem år. Syfte med mina alster har varit, och är, att utbilda, upplysa och påverka om frågor som har med skog och landsbygd att göra. Ofta om saker som berör och påverkar mig i min vardag, min person, mitt företag och landet vi alla lever i.

Alldeles oavsett har jag tidigare i alla lägen bara representerat mig. Tyngden i mina åsikter som skribent, även om jag gett uttryck för tusentals människor, kan avfärdas med att det är en ensam individs syn på det vi håller på med, bruka naturen.

Allt som oftast har jag tvingats att försvara skogsbrukets blotta existens. Jag upplever att skogsbruk fått utstå en svartmålningskampanj de senaste tio åren. Ibland befogat men i det stora hela oförskyllt. Hur som helst kommer denna smuttskampanj att fortgå innan någon sätter stop.

Jag vet att det går att förändra. Jag vill förändra. Jag vill förbättra. Jag vill föreviga. Jag vill förverkliga. Men jag kan inte göra något av detta själv. Ställer du upp bakom våra ideal så ställer jag mig upp för vår rätt att bruka vår underbar natur till förmån för dig och naturen själv.

 

Rickard Axdorff
Ordförande Naturbrukarna Sverige

Lämna ett svar